Podešavanje kombajna za žetvu pšenice – nekoliko saveta

zetva psenice heder

Kako podesiti kombajn da smanjimo gubitke u žetvi pšenice na najmanju meru?

Gubici se ne mogu u potpunosti izbeći, ali ih treba maksimalno umanjiti. Podešavanjem radnih delova ti gubici se mogu svesti na tehnički prihvatljivu meru.

Pripremu i podešavanje kombajna treba obaviti na vreme kako ne bismo imali problema na njivi u toku žetve. Važno je da podešavanjem kombajna omogućimo maksimalne učinke u žetvi.

Na koje parametre treba da obratimo pažnju podseća Željko Lazić dipl. inž. poljoprivrede, savetodavac PSSS.

Kombajn treba podesiti tako da u radu ima što manje gubitaka

Svaki kombajn u radu mora da ima određeni procenat gubitaka ali se oni moraju kretati u minimalnim procentima koji su tehnički prihvatljiva mera.

Pri radu u polju prvo je potrebno odrediti optimalnu brzinu kombajna prilagođenu uslovima parcele i sorte i sve pod uslovom da je kombajn u potpunosti tehnički ispravan.

Kombajn je dobro pripremljen i podešen kada na parceli kosi dovoljno nisko-visoko da težinski odnos zrna i slame bude 1:1, jer je tada najbolji izvršaj zrna.

Ukoliko ima zahteva da se dobije što više slame onda se mora kositi što niže.

Zrno iz klasa se mora dobro izvršiti i u oklasku ne sme da ima neizvršenih zrna.

U bunkeru zrno treba da bude čisto i bez primesa i sa što manjim procentom lomljenih zrna. Poželjno je da u bunkeru ima i malo sitne slame što je manji nedostatak nego da lakša i štura zrna vetrom preko gornjeg sita budu izbačena na zemlju.

Najveći gubici se javljaju na hederu gde se nalazi vitlo, rezni aparat i pužni transporter.

Vitlo se stalno podešava i ono je direktno povezano sa brzinom kombajna. Dobro podešeno vitlo treba da pridrži stabljku prilikom odsecanja i da ga sa prstima prenese na hederski sto i tako stigne i do transportera.

Visina vitla treba da bude u proseku podešena na 10-15 cm ispod klasa, a vitlo treba uskladiti sa brzinom kombajna.

Raspon broja obrtaja za ječam i pšenicu se kreće od 850-1200 o/min odnosno do 35 m/s što zavisi od veličine bubnja.  Ukoliko je bubanj manji periferna brzina je veća i obrnuto.

Podbubanj u potpunosti mora biti paralelan sa bubnjem

Broj obrtaja bubnja i razmak između bubnja i podbubnja nije uvek isti i menja se u toku dana. Ujutru i uveče veći je razmak i broj obrtaja, a sredinom dana broj obrtaja i razmak se smanjuju.

Kod većine kombajna slamotresi nisu predviđeni za podešavanje ali postoje i tipovi koji se mogu podesiti pomeranjem gore-dole.

Sabirna ravan mora biti čista i sa ispravnim uzdužnim pregradama da masa ne ispada levo i desno kada kombajn radi na bočnim nagibima što je vrlo često u žetvi u Šumadiji.

Podešenost gornjeg sita treba da obezbedi da propadnu sva zrna. Zrna koja prođu preko gornjeg sita idu na produžetak gornjeg sita i ista ta masa pada na donje sito. Masa koja propadne kroz produžetak gornjeg sita dolazi na slivnik i ide ponovo na izvršaj.

Ukupna masa zrna koja padne na donje sito i propadne kroz njegove otvore dolazi na slivnik i ide u bunker.

Sve ono što ne propadne kroz donje sito i prođe preko njega ide na slivnik u povratnu masu.

Jačina vazdušne struje je vrlo bitna i podešava se tako da ne izbacuje sa sitnom slamom i plevom štura zrna.

Jačina vetra se podešava prema šturim zrnima tako da i štura zrna dođu u bunker a ne da budu izbačena na zemlju kao gubitak.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede