Jajna legla kukuruznog plamenca u kukuruzu! Pregledajmo useve

Kukuruz jaja kukuruznog plamenca

Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca registrovana u usevima. Na pojedinim parcelama postignuti su i pragovi štetnosti.

Na području Srbije usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 7 do 9 i više razvijenih listova.

Usevi kukuruza šećerca se nalaze u fazi od razvoja listova do faze pojave metlice, navodi u saopštenju Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca na listovima

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je veoma značajna štetočina za naše područje i poljoprivrednu proizvodnju. Kukuruz je naš dominantan usev po površinama i na konačnu zdravstvenu ispravnost kukuruza veliki značaj ima ova štetočina.

Suzbijanjem kukuruznog plamenca onemogućava se naseljavanje patogena prouzrokovača truleži na biljkama kukuruza i umanjuje mogućnost prisustva mikotoksina u zrnu kukuruza.

Suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele sa kukuruzom, smanjuje se i potencijal štetočine za drugu generaciju, podsećaju zaštitari PIS-a.

U usevima kukuruza registruje se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca, a na pojedinim parcelama postignuti su i pragovi štetnosti.

Pragovi štetnosti za kukuruznog plamenca su:

  • Merkantilni kukuruz – 10 % biljaka sa jajnim leglima
  • Semenski kukuruz i kukuruz šećerac – 5 % biljaka sa jajnim leglima

Pregledajmo useve kukuruza

Proizvođačima semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca zaštitari PIS-a preporučuju obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

Insekticidni tretman se pozicionira po postizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi, nekim od registrovanih insekticida:

Ampligo 150 zc (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Avaunt 15 ec (indoksakarb) 0,25 l/ha.

Foto: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede