Prijava broja pčelinjih zajednica do 31. oktobra je zakonska obaveza

pčelar u pčelinjaku

Prijava pčelinjih zajednica i pravo na subvencije

Zakonska obaveza svakog pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, redovno prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici, tj. ovlašćenom obeleživaču – veterinaru koji je obeležio košnice.

Pčelar je dužan da do 31. oktobra ode do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak i prijavi broj košnica sa kojim ulazi u zimovanje, piše na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije.

Takođe, potrebno je da sa sobom ponese spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu (najbolje već upisan u Obrazac za prijavu stanja), kao i da ponese pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da je broj košnica sada manji od broja koji je tokom godine bio obeležen brojevima.

Nakon prijave, veterinar će izdati potvrdu da je pčelar izvršio redovni popis, overenu (tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 31. oktobra).

Izdavanje potvrde je besplatno.

Ako je broj košnica manji od broja košnica koje su ranije obeležene, onda treba navesti razlog smanjenja broja: spajanje slabijih zajednica sa jačim radi boljeg prezimljavanja, grabež, krađa (dokazati kopijom policijskog zapisnika), uginuće od bolesti (dokazati veterinarskim dokumentom) i slično.

Ako je pčelar kupio košnice sa pčelama od drugog pčelara, to mora dokazati prilaganjem Uverenja o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik (ako ga nema, ne mogu se prijaviti košnice). Inače, onaj koji prodaje košnice, najpre mora da ih odjavi kod svog veterinara, i da prijavi prodaju konkretnom licu.

Što se tiče obeležavanja košnica, SPOS podseća da je došlo do izmene propisa po pitanju cena (Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu).

Tamo je navedeno da se pored cene za obeležavanje (ona se nije menjala, i dalje iznosi 30 dinara po košnici), mora posebno platiti i pločica za obeležavanje (njena orijentaciona cena je oko 18 dinara sa PDV-om), tako da obeležavanje jedne košnice iznosi oko 48 dinara, a nikako 100 i više dinara kako neki veterinari žele da predstave, piše SPOS.

Pčelari koji sada ne prijave promenu broja košnica, gube sva prava koja ima.

SPOS podseća da je zakonska obaveza imperativ

Pčelarima koji ovu obavezu ne budu sproveli preti gubitak aktivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, samim tim i pravo na subvencije svih vrsta, ne samo za pčelarstvo (ako ostvaruje pravo na druge vrste subvencija, ni njih neće dobiti).

VIŠE INFORMACIJA NA SAJTU SPOS-a

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede