Vodič za prodaju hrane preko interneta – Korak po korak

hrana kulen salame

Vodič za uspešnu prodaju hrane preko interneta je besplatan. Cilj Vodiča za bezbednost hrane u elektronskoj trgovini je da informiše prodavce o zakonskim zahtevima.

Publikaciju „ Bezbednost hrane u e-trgovini: Vodič za početnike u prodaji hrane preko interneta“ je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sektor poljoprivredne inspekcije, a čiji je autor prof. dr Gordana Ristić.

Od početka 2020. godine, u Srbiji se ubrzano razvijaju modeli trgovine hranom u kojima prodavac i kupac kontaktiraju preko različitih elektronskih sredstava komunikacije, a pri čemu se namirnice isporučuju na adresu kupca.

Između ostalog u vodiču se navodi da se elektronska trgovina obavlja preko interneta i prodavac robu nudi preko: svoje internet stranice (vebsajta) ili vebsajta u posedu trećeg lica koje može posredovati u trgovini mešovitom robom širokog asortimana (na primer. „Ibej“, „Amazon“, „Kupindo“) ili je specijalizovano za prodaju određenih vrsta robe, kao što je hrana (primer „Moja pijaca“, „Gajbica“, „Pijaca na klik“, „Verde Merkato“, itd.).

Vrlo su popularni i drugi načini prodaje koji ne zahtevaju odlazak kupca na prodajno mesto, već se porudžbina vrši preko kataloga, mejla ili telefonom. Primer takve prodaje na daljinu je e-Pijaca koju je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede spajajući kupce i proizvođače preko internet stranice https://pijaca.
minpolj.gov.rs/ponuda/

Svaki promet hrane, nezavisno od toga da li se odvija na uobičajeni način kroz fizički kontakt kupca i prodavca, ili preko elektronskih sredstava komunikacije, kataloga, mejla, telefona i slično, podleže zahtevima za bezbednost hrane.

Nezavisno od toga da li je hranu proizvelo privredno društvo, preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo ona mora biti:
Bezbedna, što znači da hrana ne sme biti uzrok trovanja bakterijama, virusima i drugim mikroorganizmima, i da ne sme sadržati hemijske materije koje su zabranjene. One materije koje su dozvoljene moraju biti prisutne u hrani u količini određenoj propisima u Srbiji.
Odgovarajućeg kvaliteta koji je zadat u pravilnicima o kvalitetu pojedinih namirnica ili je onog kvaliteta koji je proizvođač deklarisao na deklaraciji proizvoda.
U deklarisanom roku trajanja.
Propisno upakovana (osim za sveže voće i povrće), obeležena i transportovana do krajnjeg kupca.

Cilj Vodiča za bezbednost hrane u elektronskoj trgovini je da informiše prodavce o zakonskim zahtevima koji se odnose na proizvodnju i promet hrane, i da podstakne primenu dobrih praksi u proizvodnji i rukovanju hranom.

Vodič se naročito obraća početnicima u prodaji hrane preko interneta i malim proizvođačima hrane, sa ciljem da ih informiše o osnovnim obavezama i pomogne ulazak u elektronsku prodaju.

Ovaj vodič se ne odnosi na e-trgovinu dijetetskim proizvodima i proizvodima koji spadaju u grupu nove hrane, vodom za piće, mineralnom vodom i kuhinjskom soli.

Preduzetnici i privredna društva koji stavljaju hranu u promet moraju poštovati zahteve Zakona o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS”, broj 41 od 2. juna 2009, 17 od 14. marta 2019).

Iz ovog zakona proizilazi:

a) obaveza registracije subjekata u poslovanju sa hranom,

b) obaveza uspostavljanja i održavanja:

  • higijene u objektu u kome se proizvodi, pakuje i skladišti hrana primenom dobrih
  • higijenskih praksi,
  • higijene tokom transporta hrane primenom dobrih higijenskih praksi,
  • bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje sirovina, upakovane i neupakovane
    hrane, skladištenja i transporta hrane, primenom dobrih proizvođačkih praksi
    i principa HACCP,
  • sledljivosti hrane i materijala za pakovanje.

v) obaveza obeležavanja, deklarisanja i reklamiranja hrane,

g) obaveza primene drugih zakonskih zahteva, opštih ili specifičnih za pojedinu vrstu hrane.

Preduzetnici, privredna društva i fizička lica (koja se bave proizvodnjom i prometom namirnica životinjskog porekla) pre započinjanja delatnosti moraju da se registruju u odgovarajućim (posebnim) registrima.

Ovo se odnosi i na one koji proizvode u sopstvenoj kući i koji prodaju hranu putem elektronske trgovine.

Svi oni koji su započeli aktivnost, a nisu registrovani, u opasnosti su da budu kažnjeni za nedozvoljen rad, dok će im objekat biti zatvoren, a rad zabranjen.

Prvi uslov je da preduzetnik ili privredni subjekt koji stavlja hranu u promet PRE ZAPOČINjANjA DELATNOSTI MORA biti registrovan u Centralnom registru objekata u koji se upisuju svi subjekti i njihovi objekti u kojima se obavlja proizvodnja i promet hrane i hrane za životinje koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i to:

Za proizvodnju hrane biljnog porekla, mešovitog (pretežno biljnog) porekla, bezalkoholnih pića, jakih alkoholnih pića, i drugih alkoholnih pića (piva, vina i slično), prijava se vrši podnošenjem tačno popunjenog registracionog obrasca.

Za maloprodaju i ugostiteljstvo: na gore opisani način prijavljuju se i svi maloprodajni objekti pretežno hranom, kao i specijalizovani maloprodajni objekti za prodaju hrane biljnog i životinjskog prekla, te ugostiteljski objekti u kojima se priprema i služi hrana, uključujući i pokretne objekte za pripremu i prodaju hrane.

Za proizvodnju hrane životinjskog porekla i mešovitog (pretežno životinjskog) porekla, kojom se mogu baviti preduzetnici, privredni subjekti i fizička lica, prijava se vrši pri Veterinarskoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Nakon prijave, inspekcija odlučuje da li objekat spada u grupu onih koji pre otpočinjanja rada moraju biti pregledani i odobreni od strane veterinarskog inspektora i koji će se, ako ispune propisane uslove, upisati u Registar odobrenih objekata i kojima će se izdati Veterinarski kontrolni broj, ili pripadaju objektima koji se bez prethodnog inspekcijskog pregleda upisuju u Registar objekata.

Preduzetnici, privredna društva i fizička lica (koja se bave proizvodnjom i prometom namirnica životinjskog porekla) pre započinjanja delatnosti moraju da se registruju u odgovarajućim (posebnim) registrima.

Ovo se odnosi i na one koji proizvode u sopstvenoj kući i koji prodaju hranu putem elektronske trgovine.

Svi oni koji su započeli aktivnost, a nisu registrovani, u opasnosti su da budu kažnjeni za nedozvoljen rad, dok će im objekat biti zatvoren, a rad zabranjen.

Kada definitivno prestanete sa aktivnošću proizvodnje ili prometa hrane, o tome morate obavestiti Centralni registar (popunite isti obrazac kao i za prijavu, a naznačite u odgovarajućem polju da prestajete sa delatnošću i obrazac pošaljite na adresu Centralnog registra).

Postupak upisa u Centralni registar objekata je u procesu digitalizacije sa ciljem da se upis ubrza i olakša. Od 15. septembra 2021, planiran je prelazak na elektronski upis subjekata i objekata koji se bave proizvodnjom i skladištenjem hrane biljnog i mešovitog porekla, maloprodaje i ugostiteljstva.

Besplatan vodič možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede