Podržane mere ministarstva za stabilizaciju stanja u stočarstvu

krave na ispasi srednji plan

Podržane mere – Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao je danas mere koje ministarstva poljoprivrede i trgovine preduzimaju u vezi sa stabilizacijom stanja u stočarstvu.

Preporučeno je da se iz budžetske rezerve odvoje sredstva za intervencije u oblasti cena u stočarstvu.

Upućena je i preporuka da se izdvoji i određena suma novca za popunu zaliha preko Direkcije za robne rezerve, radi budućih intervencija.

Odbor je preporučio Ministarstvu poljoprivrede da u pravilnicima kojima se reguliše zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za stočare navedu poljoprivredne kulture koje se koriste za pripremanje stočne hrane.

Zatraženo je da ministarstvo sa spiska tih kultura izbaci šećernu repu, a kod suncokreta dozvoli zamena za sačmu u punoj proizvodnoj težini, koju će se upotrebljavati za pripremu hrane za stoku na farmama.

Tokom rasprave o stanju u stočarstvu sa posebnim fokusom na svinjarstvo, predstavnici Ministarstva poljoprivrede istakli su da je dobijena nova saglasnost da Direkcija za robne rezerve interventno otkupi 10.000 tovnih svinja za po 160 dinara po kilogramu.

Oni su ukazali i da za uvođenje prelevmana na uvoz mesa nisu dobili saglasnost ministarstava finansija i trgovine, kao ni ministarstva za evropske integracije.

Tokom rasprave, predsednik Odbora Marijan Rističević ocenio je da su predstavnici uljara na ivici monopolskog ponašanja, iznoseći sumnju da se dogovaraju, pa je cena jestivog ulja sada 150 dinara, i pozvao ministarstvo da reaguje.

Odbor je doneo i zaključak kojim je apelovano na lovačka udruženja, lovočuvarsku službu, i lovne inspektora da posvete pažnju i kontrolišu moguće uginuća divljih svinja na lovištima kojima gazduju, te da o tome obaveštavaju veterinarske službe.

Izvor: RTV

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede