Bespovratna sredstva za Lokalne akcione planove za unapređenje rodne ravnopravnosti

bespovratna sredstva

Konkurs za bespovratna sredstva, ukupno 6,5 miliona dinara, za lokalne samouprave. Prijave do 14. novembra 2022. godine. 

Zavod za ravnopravnost polova objavio je u okviru svojih podsticajnih programa Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini.

Sredstva za jedinice lokalne samouprave

Ukupna sredstva koja se dodeljuju iznose 6,5 miliona dinara i biće raspodeljena za finansiranje izrade LAP-a jedinica lokalnih samouprava i za finansiranje realizacije aktivnosti predviđenih važećim LAP-om. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritoriji AP Vojvodine sa uspostavljenim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa procedurom propisanoj u konkursnoj dokumentaciji.

Ciljevi konkursa proističu iz obaveza definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na kreiranje javnih politika značajnih za rodnu ravnopravnost i unapređenje politike jednakih mogućnosti kojom se obezbeđuje ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa u svim sferama života, kao i primenu normativnih okvira i strateških dokumenata iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Specifični ciljevi konkursa odnose se na obaveze lokalnih samouprava definisanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na donošenje planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti radi razvoja, unapređivanja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Lokalni akcioni plan je instrument javne politike na lokalnom nivou koji predstavlja program lokalne samouprave za rešavanje određenih problema, odnosno realizaciju određenih ciljeva. Lokalni akcioni plan za ostvarivanje rodne ravnopravnosti je dokument koji se usvaja (za određeni period) u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i on je u potpunosti prilagođen potrebama i prioritetima određene opštine, grada ili regiona i odnosi se na aktivnosti lokalne samouprave ali i drugih lokalnih aktera.

U 2021. godini Zavod za ravnopravnost polova finansirao je izradu 10 Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i to za opštine/gradove Apatin, Čoka, Kula, Novi Bečej, Novi Kneževac, Senta, Opovo, Šid, Zrenjanin i Žitište.

Namera Zavoda jeste da ovim konkursom podrži one opštine i gradove koje imaju pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti da naprave i strateški dokument za njegovu primenu i donesu Lokalne akcione planove, ali da pruži podršku i onim opštinama i gradovima koji nemaju uređene dokumente iz oblasti rodne ravnopravnosti da donesu pravne akte i naprave strateški okvir za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Konkurs je otvoren do 14. novembra 2022. godine.

Informacije o konkursu možete pogledati ovde

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede