IPARD: Kakva je procedura za odobravanje projekata

ipard logo zastava

Kroz mehanizam Programa predpristupne pomoći zemljama kandidatima Evropske unije – IPARD Srbiji je do 2020. godine na raspolaganju 175 miliona evra.

Ovaj novac je namenjen za projekte unapređenja poljoprivredne proizvodnje. O administrativnoj proceduri za odobravanje IPARD projekata više informacija daje nam Zoran Starinac, diplomirani inženjer agroekonomije iz Poljoprivredne stručne službe Srbije.

Administrativna procedura za odobravanje IPARD projekata

Projekti za korišćenje sredstava IPARD fondova će biti izabrani kroz javne konkurse za podnošenje prijava. Odluka o raspodeli finansijskih sredstava po meri, po konkursu, biće doneta uz saglasnost IPARD agencije. Upravljačko telo će svake godine sastavljati godišnji program za podnošenje prijava, propisujući broj  konkursa, vreme raspisivanja i rokove za podnošenje prijava, kao i indikativni budžet za svaku meru.
 
IPARD agencija će raspisati konkurse za podnošenje prijava i sprovesti kampanju informisanja u saradnji sa Upravljačkim telom.
 
Dostavljene prijave će biti administrativno proverene od strane IPARD agencije, kao i na licu mesta, u smislu kompletnosti, administrativne usaglašenosti, prihvatljivosti i održivosti biznis plana. Prijave koje ispunjavaju uslove i koje su prihvatljive biće rangirane i finansirane do iznosa raspoloživih sredstava.
 
Korisnici podnose popunjene prijave na obrascima koji su deo konkursne dokumentacije. Detaljne administrativne provere se sprovode pre odobravanje prijave kako bi se utvrdila kompletnost, pravovremenost i ispunjenost uslova za odobravanje prijave. Provere se dokumentuju na detaljnim kontrolnim obrascima.
 
Prijave koje stignu potpune, blagovremeno i u skladu sa uslovima akta o sprovođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja.
 
Nakon što IPARD agencija obradi javni formular na osnovu kriterijuma rangiranja formira se rang lista. Rang lista se kreira, a projekti biraju nakon svakog konkursa.
 
U slučaju kada postoji više projekata sa istim brojem bodova, prednost dobija projekat sa ranijim datumom podnošenja kompletne prijave. U slučaju kada postoji manji broj prijava koje ispunjavaju uslove i koje su prihvatljive, rang lista neće biti formirana.
 
Nakon administrativne kontrole prihvatljive prijave će biti proverene na licu mesta od strane IPARD agencije i nakon toga će biti sklopljen ugovor.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede