Sredstva za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje

organski-proizvodi-jpg 660x560

Konkurs: Dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini. 

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Namena sredstava

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2017. godini.

Koliko sredstava je na raspolaganju?

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70 % od ukupnih troškova kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

Ko može da konkuriše?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga
– udruženja građana

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

VIŠE O USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

Uslovi korišćenja sredstava

Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Sekretarijatu original račun (ne stariji od 01.01.2017. godine) i overen izvod banke o izvršenom plaćanju.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje komisija koju je obrazovao pokrajinski sekretar
za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi.

Komisija neće razmatrati prijave:
• koje su podnela lica koja nemaju pravo da učestvuju na konkursu;
• koje su podnete nakon isteka roka koji je propisan konkursom;
• koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

Prijava na konkurs može se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo: www.psp.vojvodina.gov.rs. ili u prostorijama navedenog sekretarijata (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, I sprat, soba 44/a, zgrada Pokrajinske vlade).

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede