Obuka za start up kompanije u oblasti usluga u organskoj proizvodnji

logo Serbia organica

Serbia Organika, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda i Gradska opština Rakovica, uz pokroviteljstvo nemačke

logo Serbia organica

vladine organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ-a, organizuju obuke za razvoj start up kompanija u oblasti usluga u organskoj poljoprivredi.

Naglašavamo da ovo nisu obuke za primarne proizvođače, već za ljude koji žele da se bave preduzetništvom i da kreiraju svoj biznis, u trgovini, ili nekoj drugoj uslužnoj delatnosti u sektoru organske poljoprivrede.
Imajući u vidu da bi polaznici ove obuke trebalo da otpočnu svoj uslužni biznis u sektoru organske proizvodnje, biće informisani o organskom sektoru u Srbiji, o potencijalima, ali i o izazovima koje ih na tom putu čekaju.

Organski proizvodi već nekoliko godina unazad uzimaju sve veći udeo trzišta EU, ali i Srbije, budući da je sve veći broj konzumenta svestan dodate vrednosti zdrave organske hrane. Cilj ovih obuka je da kreiraju sektor usluga u organskoj poljoprivredi i popune prazan prostor koji postoji na domaćem tržištu između proizvođača i kupaca organskih proizvoda.

U vezi sa tim trening je struktuiran tako da će polaznici uvodna predavanja čuti upravo od Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju, Serbia Organike, sertifikacionih kuća (npr. Organic Control System-a), kao i preduzetnika koji se već bave uslugama u organskom sektoru. Takođe, učesnicima će biti podeljen informativni štampani material – brošure, priručnici koji se bave ovim temama i koje mogu konsultovati i koristiti tokom obuke i u svom daljem radu.

Cilj ovog treninga je da učesnici postanu dovoljno informisani i motivisani da započnu svoj posao u sektoru usluga u organskoj poljoprivredi, da znaju kako da naprave svoj biznis plan sa jasnom biznis idejom i strategijom ulaska na tržište.

Prvi modul obuke u trajanju od tri dana održaće se od 20– 22.5.2015, a drugi od 27– 29.5.2015. Treninzi će se održati u prostorijama Centra za kulturu i obazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd, u periodu od 9 do 16 časova.
Seriju treninga u sredu 20.05.2015. godine sa početkom u 9 časova otvoriće predsednik opštine Rakovica Vladan Kocić i direktor programa GIZ ACCESS Stefan Hajek (Stephan Haieck).

Program obuka:
Oblasti koje će biti pokrivene ovom obukom, podeljene su u dva modula, od kojih svaki traje po tri dana. Sadržaj modula je sledeći:
I MODUL (20, 21, 22. maj)
DAN 1. 20 maj
Lične karakteristike preduzetnika: Lična SWOT analiza, samostalno preduzetništvo ili partnerski odnos, lični razvoj, kreativnost i ideje, odabir poslovne ideja
DAN 2. 21 maj
Proizvod/ Usluga: Kvalitet, distributivni kanali, formiranje cene
DAN 3. 22 maj
Tržište: Analiza trzista, konkurencija, marketing i prodaja, upoznavanje klijenta, pozicioniranje posal na socijalne mrežama i webu.
II MODUL (27, 28, 29. maj)
DAN 1. 27 maj
Firma: Pravni okviri i zahtevi, organizaciona forma, zaposleni, osiguranje, računovodstvo i oporezivanje
DAN 2. 28 maj
Budžetiranje: Troškovi (pre osnivanja firme, u start-up fazi, u daljem ulaganju), prihodi, politika plaćanja, finansiranje kompanije
DAN 3. 29 maj
Biznis plan: Finansijske predikcije (Dobici i gubici, tokovi gotovog novca)
Napomena:
Kotizacija za učešće na treningu je besplatna, a broj učesnika organičen na 20 mesta. Ukoliko ste zainteresovani i visoko motivisani za učešće na ovom treningu molimo da se prijavite na sledeću mejl adresu:
Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Beograda
mladioffice@beograd.gov.rs
Rok za prijavu je 19.05.2015.
Prednost pri odabiru kandidata imaće oni koji se što pre jave.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede