Mobilni telefon skenira organske proizvode od njive do rafa

organsko povrce 3

Model koji će za potrošače predstavljati jednostavan način da prilikom kupovine dobiju što više informacija o namirnicama od njihovog uzgoja do isporuke.

Potrošači u Srbiji uskoro će imati mogućnost da mobilnim telefonima očitaju tagove na  namirnicama i na jednostavan i brz način dobiju informacije o tome na koji su način proizvedene, od kakvih sirovina, kakvog su porekla i kako su dospele do rafova.

Sistem zasnovan na savremenoj identifikacionoj tehnologiji koji će umnogome doprineti bezbednosti hrane na našem tržištu i sigurnosti kupaca trenutno se testira u kompanijama Zdravo organik u Selenči, Zdravo produkt u Somboru i Suncokret u Hajdukovu, a deo je inovativnog projekta novosadskog Kreativnog edukativnog centra i Centra za organsku proizvodnju Selenča.

Projekat Upotreba savremenih identifikacionih tehnologija u procesu praćenja proizvoda koji podrazumeva primenu savremenih tehnologija u prehrambenoj idustriji podržava Razvojna agencija Srbije, a kako potrošačima, biće značajan i za proizvođače – organske, one koji su u procesu konverzije i konvencionalne, koji žele da unaprede proizvodnju i poziciju na tržištu.

Model koji se zasad primenjuje, odnosno testira u prerađivačkim pogonima organske hrane Zdravo organiku i Suncokretu, te u preduzeću Zdravo produkt, za potrošače će predstavljati jednostavan način da prilikom kupovine dobiju što više informacija o namirnicama od njihovog uzgoja do isporuke.

U okviru testiranja primenjuje se RFID tehnologija, to jest identifikacija radio frekvencijom, uz sistem očitavanja RFID tagova kojim bi bili obeleženi proizvodi na ulazu u sistem, a na kome bi se nalazile sve relevantne informacije o samom proizvodu i tretmanu koji je prethodio. Na  proizvod bile bi stavljani NFC tagovi koji na sebi imaju i QR kod koji kupci mogu očitavati uz pomoć mobilnog telefona.

– Time bi se sigurnost kupaca u proizvod značajno povećavala imajući u vidu informacije koje bi mogli da pročitaju o samom proizvodu, a koje nije moguće dobiti kod konkurentskih proizvoda. Tako razvijeni model sistema primene identifikacionih tehnologija u svrhe praćenja treba da omogući unapređenje sledljivosti proizvoda kroz ceo proizvodni i preradni ciklus i povećanu efikasnost rada i optimizaciju logističkih procesa – naglašavaju u projektnom timu KEC-a.

U okviru projekta već je realizovano istraživanje potrošača i njihovih stavova o dostupnosti informacija o kvalitetu i poreklu tih namirnica, te spremnosti na upotrebu savremenih identifikacionih tehnologija. Učestvovalo je 200 ispitanika, od kojih je 35,7 odsto reklo da kupuje organske proizvode, 49,7 odsto da ih pazari ponekad, a 14 odsto nikako.

Na pitanje da li trenutna ponuda organskih proizvoda daje dovoljno informacija o poreklu, sastavu i načinu uzgoja organskih proizvoda više od plovine ispitanika je odgovorilo da se ne slaže s tim, u potpunosti ili delimično.

Na pitanje da li sve veće prisustvo proizvoda koji nose oznaku „organsko“ na tržištu izaziva sumnju u stvarni sastav tih proizvoda vodeći se tvrdnjom da potrošači nisu upoznati sa načinom obeležavanja organskih proizvoda i procesom sertifikacije i kontrole, 66 odsto ispitanika je odgovorilo da je skeptično po pitanju oznake “organsko“, a 31 odsto da delimčno sumnjaju u označavanje.

Istraživanje je pokazalo da kupci i sami prepoznaju značaj dostupnosti informacija o proizvodima koji im se nude i da im je u većoj meri važno da budu informisani o svakom koraku u procesu proizvodnje.

Izvor: Agrosmart

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede