Kontrolne organizacije u organskoj proizvodnji za 2021.

organski-proizvodi-jpg 660x560
Kontrolne organizacije za poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godini – spisak
Proizvođači organske hrane treba da sklope ugovor sa jednom od šest ovlašćenih kontrolnih organizacija.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdilo je spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu.

Kontrolne organizacije

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu obavljaju:

– Centar za ispitivanje namirnica
– Ecocert Balkan,
– Organic Control System iz Subotice,
– Ecovivendi,
– TMS CEE DOO i
– SGS iz Beograda.
U Srbiji se proizvodnjom organske hrane bavi oko 7. ooo proizvođača. Površine pod usevima i zasadima kojima se gazduje po organskim principima, rastu iz godine u godinu.
U poređenju sa površinama u 2019. godin, kada je pod organskom proizvodnjom bilo 2.200 hektara, u 2020. godini površine su povećane za 800 hektara, izjavio je šef Odseka za deklarisanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju Branisalav Raketić.

Grupa za organsku proizvodnju

Grupa za organsku proizvodnju obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu stručnih osnova za izradu nacionalnih propisa usklađenih sa EU acquis i učešće u izradi strateških dokumenata;
 • uspostavljanje i održavanje efikasnog kontrolnog sistema u oblasti organske proizvodnje, utvrđivanje ispunjenosti  uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije;
 • vršenje nadzora nad radom ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • praćenje uvoza i izvoza organskih proizvoda;
 • odobravanje: odstupanja od metoda organske biljne i stočarske proizvodnje i pravila prerade u organskoj proizvodnji, upotrebe reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje posle perioda konverzije, skraćenja, odnosno produženja perioda konverzije u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
 • vođenje evidencije i spiska o ovlašćenim kontrolnim organizacijama;
 • prikupljanje godišnjih izveštaja o organskoj proizvodnji od ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • vođenje zbirne evidencije o organskoj proizvodnji i dostavljanje podataka za EUROSTAT;
 • vođenje baze reproduktivnog materijala iz organske proizvodnje;
 • predlaganje i učešće u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • koordinaciju rada Stručnog saveta za organsku proizvodnju;
 • saradnju i razmenu informacija sa nadležnim institucijama u oblasti organske proizvodnje iz zemlje i inostranstva i praćenje EU zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Kontakt telefon: 011 3241 730

OVDE pročitajte važne informacije o organskoj proizvodnji

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede