Konferencija o organskoj proizvodnji na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

organsko povrce 3

Konferencija o organskoj proizvodnji održaće se na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu od 1. do 3. juna.

Internacionalna naučna konferencija pod nazivom „Organska poljoprivreda za očuvanje agrobiodiverziteta“ biće održana od 1. do 3. juna na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu.

Ovaj skup organizuje Poljoprivredni fakultet u saradnji sa fakultetom za Agrobiologiju i prehrambene reurse Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta u Nitri, Nacionalnom botaničkom baštom „Griško“, Nacionalne akademije nauka Ukrajine i Centrom za organsku proizvodnju u Selenči.

Cilj konferencije je da poveže istrživače iz različitih oblasti koje imaju veze sa agrobiodiverzitetom i organskom proizvodnjom.

To će biti prilika za sve zainteresovane naučnike, stručnjake, studente, kompanije i poljoprivredne proizvođače da prateći plenarna predavanja, usmene i poster prezentacije, radionice, te posete farmama, usvoje najnovija saznanja iz ovih oblasti.

Teme konferencije o organskoj proizvodnji

Predviđene su teme iz šest oblasti:

  1. Organska biljna proizvodnja, kvalitet zemljišta i biodiverzitet
  2.  Interakcije među sistemima koji učestvuju u poljoprivredi (mikroorganizmi i zemljište, biljke i insekti, korisni i štetni mikroorganizmi, alelopatija, biološka kontrola…)
  3. Organska stočarska proizvodnja kao faktor očuvanja biodiverziteta
  4. Uloga organske poljoprivrede u mitigaciji i očuvanju ekosistema
  5. Bezbednost i kvalitet hrane
  6. Socio-ekonomski aspekti organske poljoprivrede i agrobiodiverziteta.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede