svinja 2015

Ishrana krmača u suprasnosti na manjim i srednjim farmama

Posle oplodnje krmače se nalaze u individualnim boksovima i hrane obično (dva puta dnevno) do 85-tog dana suprasnosti, a potom se grla smeštaju u grupne bokseve.

U zadnjim mesecima suprasnosti obrok se povećava na količinu od 3 kg/grlu (u dva ravnomerno raspoređena obroka).    

Orijentaciono, dnevne količine koncentrata po grlu u periodu suprasnosti trebalo bi da prate navedene preporuke:

– prvih 85 dana suprasnosti 2,00 kg/ grlu (koncentrat za priplodne svinje);

– sledećih 19 dana suprasnosti 3,00 kg/grlu (koncentrat za priplodne svinje);

– od 105-109 dana suprasnosti 3,00 kg /grlu (daje se koncentrat za krmače dojare u koji je ugrađen lek u dogovoru sa veterinarom).     

Na 5 dana pred prašenje krmače ulaze u prasilište. Odmah po ulasku u prasilište počinje smanjenje obroka i to:

– na 5 dana pred pašenje je 2,5 kg/ grlu dnevno;

– na 4 dana pred prašenje 2,00 kg/grlu dnevno;

– na 3 dana pred prašenja 1,5 kg/grlu dnevno;

– na 2 dana prd prašenje 1,0 kg/grlu dnevno;

– na 1 dan pred prašenje 0,5 kg/grlu dnevno.

U ovom periodu krmače se hrane smešom za dojare sa 14-16 % s.p. i energije sa 13000-13300 Kj/kg hrane, u koji je ugrađen lek.    

Na dan prašenja hranu ne davati kako bi se ispraznio probavni trakt i olakšao porođaj.  

Pripremio: Dragoljub Krajnović

psss.rs

 

Podelite na društvenim mrežama

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?Da li ste za ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog gazdinstva?
Close Menu