Zaštita semena pšenice i ječma od prouzrokovača oboljenja koja se prenose semenom

sejalica zitnna krupno

Osnovni uslov pri planiranju ostvarenja visokih prinosa pšenice i ječma jeste setva semena deklarisanog kvaliteta

Treba imati u vidu da ako ovaj uslov nije ispunjen sva ostala ulaganja mogu biti uzaludna.

U Centrima za doradu semena obavlja se nanošenje pesticidafungicida na seme pšenice i ječma da bi mlade biljke tokom klijanja i nicanja, a i kasnije tokom vegetacije bile zaštićene od prouzrokovača oboljenja koji se nalaze na ili u semenu, ili se nalaze u zemljištu.

seme psenice na dlanovima crveno 22 mala

Poljoprivrednim proizvođačima savetujemo upotrebu tretiranog semena pšenice i ječma deklarisanog kvaliteta. Setva semena koje nije prošlo proces dorade fungicidom kao i seme nad kojim je nekvalitetno urađen tretman može da dovede do pojave bolesti npr. glavnice na pšenici, a takav se proizvod ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja zbog prisustva mikotoksina koji su toksični i za ljude i za životinje.

Poljoprivredni proizvođači koji se ipak odluče za setvu semena sopstvene pšenice ili ječma („sa tavana“), treba da znaju da se više bolesti prenosi semenom i to:

  • glavnica pšenice (Tilletia tritici)
  • gar pšenice i ječma (Ustilago spp.)
  • trulež korena pšenice i ječma (Fusarium spp.)
  • prugasta pegavost lista (Pyrenophora graminea)
  • mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres)

Osnovna mera zaštite od ovih bolesti je tretiranje semena zvanično registrovanim preparatima koji obuhvataju zaštitu semena od svih navedenih bolesti, pridržavajući se upustva za primenu.

dipl. ing. Živanka Špirić

PSS Kikinda

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede