Zaštita semena od štetočina – preduslov za optimalne prinose visokog kvaliteta

Setva tekton

Kako bi se postigao maksimalan rod, visokog kvaliteta, neophodno je zaštiti seme na odgovarajući način.

Jedan od problema koji se često javljaju jeste napad štetočina, odmah prilikom setve, te je iz tog razloga obavezno preduzeti adekvatne mere prilikom njegovog polaganja u zemljište.

Štetni insekti pričinjavaju značajne ekonomske gubitke na usevima okopavina, poput kukuruza, suncokreta, šećerne repe, ali i povrća, odnosno, šargarepe, peršuna, celera i paštrnaka.

Najčešće štetočine semena okopavina i povrća

U našim agroekološkim uslovima najviše je rasprostanjena skočibuba dok žičnjaci, odnosno, larve pomenutog insekta, uzrokuju velika oštećenja na svim gore pomenutim gajenim biljkama.

Larve predstavljaju znatnu opasnost kako za semenke koje su nabubrile i klijaju, tako i za mlade biljke čijim se podzemnim delovima hrane i dovode do uvenuća istih, zato što su jedina hrana ovim štetočinama. Na taj način dolazi do smanjenja rodnog potencijala.

Jaja uglavnom polažu na tlima sa niskom i gustom vegetacijom jer im odgovara vlažnost površinskog sloja tla, ali i zato što su manje temperaturne oscilacije u takvoj sredini.

Za šećernu repu i kukuruz posebno je štetna larva gundelja, takozvana grčica koja sa ishranom kreće kada temperatura tla dosegne od 8 do 10C°.

Ovaj insekt uzrokuje postepeno sušenje useva, te se mora suzbijati pre ili u toku setve jer u kasnijim fazama to nije izvodivo.

TEKTON – brzo i efikasno suzbija štetne insekte

Insekticid Tekton lako i efektno eliminiše navedene štetne organizme i na taj način osigurava nesmetano klijanje semena, kao i napredovanje mladih ratarskih i povrtarskih useva.

Mehanizam delovanja – neposredno nakon kontakta larve sa preparatom, prestaje se sa ishranom biljnih delova. Razlog tome je taj što su grčice onesposobljene nakon samo par minuta.

TEKTON se odlikuje brzim delovanjem na nervni sistem štetočina, koje nakon kontakta sa sredstvom imaju nekontrolisane, kao i neartikulisane pokrete, parališu se i na kraju dolazi do uginuća.

TEKTON takođe deluje inhalaciono, kontaktno i digestivno na žičnjake i grčice, što omogućava duži vremenski period zaštite semena. U suprotnom, larve bi se ubušivale u njega kao i u klijance i mlade biljčice.

Naročito se ističe inhalaciono delovanje njegove aktivne materije Teflutrin, tačnije sposobnost otpuštanja u okolno tlo, u vidu isparenja.

Skočibube koje se iz dubljih slojeva zemljišta kreću ka korenu useva, moraju da prođu kroz barijeru u vidu gasova, koju proizvodi pomenuti insekticid. Štetočine ga u organizam unose putem procesa disanja.

Nerastvorljiv je u vodi tako da nema opasnosti od njegovog ispiranja ili gubitka aktivne materije zbog razblaživanja.

Preporučena količina TEKTONA za kukuruz, suncokret, peršun, mrkvu, celer i paštrnak iznosi sedam do deset kilograma po hektaru, a primenjuje se istovremeno sa setvom i to u zonu reda gajene biljke.

Za šećernu repu potrebno je 5 kg/ha preparata. Vreme i način primene isti su kao i kod ostalih useva – paralelno sa setvom, u zonu reda useva.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede