Zaštita pšenice i ječma iz najranijih rokova setve od lisnih vaši i cikada

psenica posejana 10

Zaštita pšenice: Ukoliko se u početnim fazama razvoja strnih žita uoči njihovo prisustvo na više od 10% biljaka, preporučuje se primena registrovanih insekticida

Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra (pogotovo usevi koji su u sistemu navodnjavanja) se nalaze u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova. Na većini parcela na kojima se planira proizvodnja ozimih strnina setva tek predstoji.

U poniklim usevima pšenice i ječma se registruje prisustvo lisnih vaši cikada – dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši i cikade su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

cikada na psenici
Cikada na pšenici, foto PIS

U proteklim sezonama u usevima strnih žita je potvrđeno prisustvo simptoma virusa kržljavosti pšenice koga prenosi navedena cikada, kao i virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, koga prenose lisne vaši. Trenutni uslovi u proizvodnji sa visokim dnevnim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraza virusima u početnim fazama razvoja biljaka štete mogu biti veoma velike.

Vas na listu jecma
Vaš na listu ječma, foto PIS

Zaštita pšenice i ječma registrovanim insekticidima

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina. Ukoliko se u početnim fazama razvoja strnih žita uoči njihovo prisustvo na više od 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparat Aktivna materija Doza
Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Decaguard 25 EC deltametrin 0,2-0,3 l/ha
Decis expert 0,075 l/ha

Apelujemo na poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od glodara, koji se u ovom jesenjem periodu na parcelama pod strnim žitima prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka. O pragovima štetnosti i merama kontrole više na linku.

Izvor: PIS

Glodari u voćnjacima – 4 načina za smanjenje reprodukcije glodara

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede