Zaštita paprike od vaši i sprečavanje prenošenja veoma destruktivnih biljnih virusa

sadnja paprike

Preporuka za proizvođače paprike da pregledaju biljke na prisustvo vaši sa ciljem sprečavanja zaraze mladih biljaka paprike virusima 

Na području Srbije usevi paprike iz direktne setve se nalaze u fazi nicanja, kotiledona i razvoja prvog para listova. Rasađivanje paprike na otvoreno polje je na samom početku.

Zaštita paprike na otvorenom polju

zastita paprike od vasi
Foto: PIS

Na poniklim usevima paprike vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo biljnih vaši na naličju listova, ističu zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja. U proizvodnji paprike vaši mogu pričiniti značajne štete imajući u vidu njihovu sposobnost da prenose veoma destruktivne biljne viruse.

Ukoliko dođe do zaraze biljaka paprike u početnim fazama razvoja može doći do velikih šteta i gubitaka u proizvodnji.

Simptomi viroza na paprici
Simptomi viroza na paprici, foto PIS

Zaštita paprike registrovanim insekticidima

Proizvođačima PIS preporučuje svakodnevno prisustvo na parcelama i pregled biljaka na prisustvo vaši. Ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja zaraze mladih biljaka paprike virusima preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

  • Mavrik (tau-fluvalinat) 0,03%
  • Teppeki/Afinito (flonikamid) 0,12-0,14 kg/ha
  • Scatto (deltametrin) 0,3-0,7 l/ha

Treba imati u vidu da su u ovom momentu ključne mere kontrole viroza suzbijanje vaši kao vektora i suzbijanje korova kao rezervoara virusa, ističe PIS.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede