Zaštita lucerke od korova zimskim tretiranjem

lucerka krupno bez cveta

Zaštita podrazumeva tretmane krajem februara i početkom marta.

Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predviđeni za tu namenu deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u toku cele sezone, savetuje Slobodan Gošić iz PSSS.

Ovo prskanje se izvodi najčešće krajem februara ili početkom marta meseca.

Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad nule.

Najčešći korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja (Stellaria media), tarčužak (Capsela-bursa pastoris), čestoslovica (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.), maslačak (Taraxacum officinale), štavelj (Rumex sp.) i sl. Ove vrste, svojim razvojem ugrožavaju rast lucerke, naročito ako je iz nekog razloga ređi sklop.

Problem je veći ako se korovi pojave u jesen ili tokom zime, naročito kada je zima blaga, jer nastavljaju i dalje svoj razvoj.

Najveće štete korovi nanose prvom otkosu, koji je i najprinosniji.

Štetnost zakorovljenosti se ogleda u tome što je procenat proteina smanjen, čime se snižava hranljiva vrednost takvog sena a produžava se vreme prosušivanja na njivi.

Takođe, neki od ovih korova u sebi sadrže glikozidne materije, koje su otrovne za domaće životinje.

Iz svih ovih razloga, zimsko tretiranje lucerke je veoma korisna agrotehnička mera.

Zaštita od korova pri zasnivanju lucerišta se zasniva na primeni herbicida nakon nicanja lucerke i korova.

Od primene herbicida inkorporacijom u praksi se odustalo zbog fitotoksičnosti – loš uticaj na porast lucerke.

Preparati za ovu namenu mogu biti bazi metribuzina, sa količinom 0,75 do 1,2 kg/ha. Puna doza je najpoželjnija jer duže opstaje u zemljištu, ali ukoliko je došlo do kretanja vegatacije, doza se smanjuje.

Ne sme se puno zakasniti sa ovom merom jer dolazi do zastoja u rastu lucerke i smanjenja prinosa prvog otkosa.

Preparati na bazi tifensulfuron-metila se koriste u strogoj fazi mirovanja lucerke, a količina po hektaru je 15-20 grama. Odlika ovog herbicida je da suzbija štavelj, koji je štetan u lucerki jer smanjuje kvalitet sena, drugi ga herbicidi ne suzbijaju.

Za ovu namenu se mogu primeniti i preparati na bazi imazamoks-a koji se koriste u količini od 0,8-1,2 litara po hektaru, a najpogodnije je rešenje, ako je lucerka već počela da raste jer ostavlja najmanje posledice po prinos.

Ukoliko je lucerka krenula sa vegetacijom, količina primene se smanjuje. Prednost herbicida primenjenih u ovom periodu sastoji se u tome što pored kontaktnog delovanja na korovske biljke, deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u nešto dužem vremenskom periodu.

U novoosnovanoj lucerki za suzbijanje korova može da se koristi herbicid na bazi bentazona (Basagran, Deltazon, Bentamark) u dozi od 3 l/ha i to kada je usev oko 10-15 cm visine a širokolisni korovi do 2-4 lista.

Pored navedenih preparata može da se koristi i Butoxon u dozi od 3 l/ha, kada je lucerka 10-15 cm visine.

Kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova, najbolji rezultat se postiže kombinacijom napomenutih aktivnih materija.

Protiv uskolisnih višegodišnjih korova možemo koristiti sredstvo na bazi cikloksidima (Focus ultra – 2 l/ha), fluazifop-p-butil (Fusilade forte, 1,2 l/ha), kletodim (Select super – 0,8-1,2 l/ha).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede