Aktuelna zaštita jagode, maline i kupine

aktuelna primena jagode 2016 04 11 2 b

Aktuelna zaštita jagodastog voća. Mogućnost infekcije jagode prouzrokovačem sive truleži. Rđa i pegavost u kupinjacima.

MALINE se nalaze u fazi razvoja listova, jedan do pet listova razvijeno. Pregledom pupoljka i listova maline je uočeno prisustvo odraslih jedinki eriofodne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Sa najavljenim porastom temperatura se očekuje pojačana aktivnost ove štetočine kao i početak polaganja jaja kada temperature dostignu 25°C.

Sa ciljem suzbijanja grinje, pre početka polaganja jaja, preporučuje se primena akaricida koji deluje na odrasle forme:

–  Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,1% uz dodatak okvašivača.

malinaa

KUPINE su u fazi razvoja listova, dva do četiri lista razvijeno. Pregledom kupinjaka je uočeno prisustvo simptoma žute rđe izdanka i lista kupine (Kuhneola uredinispurpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum).

Sa ciljem sprečavanje daljeg razvoja navedenih patogena, pre padavina, preporučuje se primena preparata:

– Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%.

Zaštita jagode

JAGODE na otvorenom se nalaze u fazi cvetanja i u početnim fazama razvoja plodova. U vlažnim uslovima kakvi su u najavi, postoji mogućnost infekcije cveta i mladih plodova prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Patogen prodire u u mlado tkivo u vreme ili neposredno posle cvetanja, a dalji razvoj se odvija tek u vreme sazrevanja.

U zasadima koji su u fazi cvetanja i razvoja plodova, preporuka za zaštitu jagode je primena nekog od registrovanih fungicida:

– Pehar (a.m. pirimetanil) 0,2 %  ili

– Dekada (a.m. boskalid) 1-1,2 l/ha ili

– Signum, Luminis, Bosco Gold (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg /ha ili

– Atlas, Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,6-1 kg/ha ili

– Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ha.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede