Zaštititi uljanu repicu od repičinih pipa, prag štetnosti 1 pipa na 5 biljaka

uljanu repicu

Uljanu repicu zaštititi od male i velike repičine pipe. Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu za zaštitu uljane repice od ovi insekata.

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Kać, Bač, Plavna i Vajska registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 20% biljaka, kao i položenih jaja na do 5% biljaka. U toku je početak polaganja jaja ove štetočine. 

Imago male repicine pipe
Imago male repičine pipe, foto PIS

Na žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) postavljenim na lokalitetu Kać registrovano je prisustvo odraslih jedinki velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). U toku je migracija ove štetočine na useve uljane repice sa mesta prezimljavanja.   

U narednim danima se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će prouzrokovati masovniji dolet repičinih pipa na useve, kao i intenziviranje polaganja jaja. Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu za zaštitu uljane repice od repičinih pipa.

Uljanu repicu zaštititi registrovanim insekticidima

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i pregledi na prisustvo male i velike repičine pipe. Video materijal o načinu pregleda useva uljane repice na prisustvo male i velike repičine pipe možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku. Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha, ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha.

Pregled useva kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost repičinih pipa najveća.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede