Uljanu repicu zaštititi od glodara. U narednim danima masovnija pojava repičinih pipa

uljana repica Lukicevo

Uljanu repicu zaštiti od glodara registrovanim rodenticidima. Toplo vreme usloviće kretanje repičinih pipa u useve uljane repice

Usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 16-19). Vizuelnim pregledima registruje se prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe, u niskom intenzitetu napada, navode zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe. U toku je izlazak repičinih pipa sa mesta prezimljavanja i naseljavanje novih repičišta. Visoke temperature vazduha koje su prognoziraju u narednim danima iniciraće masovnije naseljavanje useva uljane repice repičinim pipama.

Vizuelnim pregledima useva registruje se i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice. Simptomi navedenog oboljenja registruju se isključivo na najstarijem lišću koje se suši, odumire i propada.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, poručuju u PIS-a.

Uljanu repicu zaštiti od glodara registrovanim rodenticidima

glodari mis

VAŽNO: Na repičištima se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš i poljska voluharica), u kategoriji niske do visoke brojnosti. Repičišta su pogodno stanište za njihovo razmnožavanje, prvenstveno zbog obilja hrane i biljnog pokrivača koji ih štiti od predatora a ujedno onemogućava i adekvatnu primenu rodenticida. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena registrovanih rodenticida u usevima uljane repice, pri čemu mamke obavezno treba zatrpati, ističu zaštitari PIS-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede