Uljana repica nije stradala od mraza. Potrebna zaštita od sjajnika

uljana repica mala 2018
Uljana repica nije pretrpela veća oštećenja od mraza.
Martovski sneg i niske temperature uglavnom nisu naškodili uljanoj repici, kaže dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik novosadskog Istituta za ratarstvo i povrtarstvo.
„Srećom mrazevi u martu nisu bili ni dugotrajni ni suviše jaki, tako da usevi uljane repice nisu pretrpeli velika oštećenja. Biljke, naročito stabla koja su kod pojedinih ranijih hibrida već visoka, mogla su da usled mraza dobiju vertikalne pukotine, ali to samo u pojedinim slučajevima. Deficit vlage u zemljištiu odražava se i na biljke, čija tkiva nisu tako zasićena vodom i nisu podložna pucanju“, objašnjava Marjanović Jeromela.
Uljana repica ima veći broj i bočnih grana, kao i veliki broj cvetova i ovom brojnošću nadoknađuje eventualne gubitke nastale oštećenjem od niskih temperatura.
Zvanični podaci o površinama pod uljanom repicom nisu objavljeni. Procenjuje se da je to površina od 25.000 do 30.000 ha.

U ovoj fazi vegetacije najznačajnije su mere zaštite od insekata

U usevima uljane repice se registruje prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštitte bilja.

Zaštita uljane repice od repičinog sjajnika

Odrasle jedinke buše cvetne pupoljke i izjedaju ih iznutra da bi došle do polena kojim se hrane. Oštećeni cvetni pupoljci se većinom ne otvaraju, suše se i otpadaju. Sa otvaranjem pupoljaka umanjuje se štetnost repičinog sjajnika jer mu je otvoren put do polena i nema potrebu za izgrizanjem pupoljaka.

Uljane repice se nalaze u fazama kada postoji rizik od nastanka šteta.

Preporuka zaštitara bilja PSSS je pregled useva u najtoplijem delu dana i utvrđivanje prisustva sjajnika.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus 0,15 l/ha, Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux 0,2-0,3 l/ha, Durbin EW 0,3-0,6 l/ha, Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom 0,25 l/ha i dr.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača:

  • U toku cvetanja zabranjena je primena insekticida!
  • Primena insekticida mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi (treba slediti preporuke koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače)
  • Tretmane treba vršiti u jutarnjim ili večernjim satima, kada je smanjena aktivnost pčela
  • Hemijske mere zaštite treba sprovoditi kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju
  • Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju toksični za pčele duži vremenski period
  • Pre primene insekticida treba obavestiti pčelare jer se može desiti da se u blizini parcele koja se tretira a koja nije u fazama cvetanja nalaze košnice i drugi usevi koji cvetaju (kontakti društva i udruženja pčelara)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede