Zaštititi useve i zasade od braon mramoraste stenice. Strogo voditi računa o karenci!

povrtna stenica na zelenom paradajzu

U ovom trenutku najveći rizik od nastanka šteta pd braon mramoraste stenice postoji u zasadima leske, šljive, kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i kajsija kao i u usevima paradajza i kukuruza šećerca

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice. Trenutno se prisustvo ove invazivne stenice registruje u zasadima jabuke, kruške, breskve, šljive, kajsije, višnje, trešnje, maline, kupine, leske, vinove loze kao i u usevima boranije, paprike, paradajza, kukuruza šećerca, soje, šećerne repe.

U toku je piljenje larvi letnje generacije braon mramoraste stenice

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta postoji u zasadima leske, šljive, kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i kajsija kao i u usevima paradajza i kukuruza šećerca. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti. U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje.

povrtna stenica na paradajzu

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i po potvrdi prisustva, gde je moguće, primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

tabela

U usevima paradajza i kukuruza šećerca aktuelna je zaštita od pamukove (kukuruzne) sovice (vidi preporuku). Ako se u pomenutim usevima uoči i prisustvo braon mramoraste stenice prednost pri izboru insekticida treba dati preparatu Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koji će delovati na obe štetočine.

Obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se ona očekuje, strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede