Sprovesti preventivne mere zaštite u voćnjacima i usevima ječma

vocnjak foto Milinko Sindjic

Sprovesti preventivne mere zaštite u zasadima i usevima jer će nestabilno vreme usloviti infekcije.

Zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe savetuju proizvođačima da pre najavljenih padavina obave preventivne mere zaštite u voćnjacima, vinogradu i usevu ječma.

Aktuelna zaštita poljoprivrednih proizvodnji od štetnih organizama

Najavljeno je nestabilno vreme sa čestim padavinama i visokim temperaturama. U takvim uslovima postoji rizik od infekcije biljnog tkiva nekim od najznačajnijih patogena u poljoprivrednoj proizvodnji, te je preporuka sprovođenje preventivnih mera zaštite u zasadima i usevima.

Jabuka

Sa padavinama koje su najavljene za sledeću nedelju prognozira se do sada najintenzivnije oslobađanje askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

Dozrelosti pseudotecija se kreću do 90 %, a ispražnjenosti svega do 25 %.

Preporuka zaštitara PIS-a je sprovođenje mera zaštite u zasadima jabuka kako bi se obezbedila zaštita tokom višedenevnog kišnog perioda:

Gatro, Hillan, Kardinal, Nando 500 SC, Niveral, Shirlan 500 SC, Zignal (fluazinam) 0,6 l/ha + Chorus 50 WG, Ciprodex (ciprodinil) 0,05 %.

Koštičavo voće (Višnja, trešnja i ostalo)

U apotecijama prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappiiregistrovano je prisustvo zrelih askospora te se sa prvim padavinama može očekivati njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima i ostvarenje infekcije.

Takođe, u zasadima koštičavog voća, sa padavinama postoji rizik od infekcije biljnog tkiva prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1% ili nekog drugog registrovanog fungicida.

Vinova loza

Prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju tkiva vinove loze prouzrokovačem crne pegavosti (Phomopsis viticola).

Preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45 (mankozeb) 0,2-0,25%   ili

Folpan 50-WP (folpet) 0,2%.

Ječam 

Na području Vojvodine, usevi ječma iz najranijih rokova setve ulaze u fazu klasanja. U takvim usevima se očekuje ulazak biljaka u fazu cvetanja.

U tim fazama, u uslovima vlažnosti, postoji rizik od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

U fazi početak cvetanja, kada 5 % klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina, preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih fungicida.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede