Šljive, breskve i nektarine zaštiti od smotavca i vaši

Jaje i larva šljivinog smotavca jpg 1

Zasadi šljiva, bresaka i nektarina se nalaze u početnim fazama razvoja plodova. U toku su polaganja jaja i početak piljenja larvi prve generacije smotavaca.

Na području Srbije, breskve, nektarine i šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72) do drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledima zasada registruje se prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na listovima i plodovima, navode zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe.

U cilju suzbijanja larvi navedenih štetočina, u zasadima bresaka, nektarina i šljiva PIS preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Vizuelnim pregledima registrovano je i prisusto lisnih vaši. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)

Šljivin smotavac je raširen u svim regionima gde se uzgaja šljiva.

U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60 % plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuje plodove pred berbu, podseća Milena Ćirić, dipl. inženjer poljoprivrede.

Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.

Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima.

Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju i početkom juna.

Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika.

Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada.

Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi.

U jednom plodu može biti više gusenica. Nakon završenog razvoja gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku.

Let leptira druge generacije počinje sredinom jula.

Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede