Najčešćih 7 grešaka prilikom primene zaštitnih sredstava i kako ih izbeći

prskalica u zitu

Prilikom primene zaštitnih sredstava neophodno je da se pridržavamo određenih preporuka kako bismo predupredili eventualne štete

Da bi se postigli pravi efekti hemijskih tretmana potrebno je pridržavati se određenih pravila i preporuka stručnih lica iz oblasti zaštite bilja. Proizvođači neretko prave greške u radu pri korišćenju sredstava za zaštitu, što za posledicu ima izostanak uspeha tretmana, neopravdane troškove, prekomernu upotrebu pesticida, čime se ugrožava životna sredina, ističe Violeta Stanković, master inž. zaštite bilja.

Kako bismo izbegli pomenute štete i neopravdane troškove Stanković ukazuje na sedam najčešćih grešaka poljoprivrednih proizvođača.

prskalica u plasteniku

Greške prilikom primene zaštitnih sredstava

1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti.

2. Nepravovremeno tretiranje

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija.

3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne.

4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata

Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5-3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara.

5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka.

6. Neprikladna radna brzina pri prskanju

Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra, ali je najpoželjnija 6-8 km/h.

7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

Visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50-60 cm.

Stanković, savetodavac PSSS, poziva da pravilnom primenom sredstava za zaštitu biljaka zaštitimo sebe i druge, kao i životnu sredinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede