Preporuke za zaštitu zasada jabuke od prouzrokovača pegavosti i krastavosti i od štetočina

Vocnjak jabuka

Preporuke za zaštitu jabučnjaka: Najavljene padavine nose sa sobom rizik od novih infekcija prouzrokovačem čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova u zasadima jabuka. Preporučuje se i nastavak zaštite od štetočina.

Na terenu PIS regionalnog centra Ruma zasadi jabuka se nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 20 mm, do faze drugo opadanje plodova  (72-73 BBCH).

preporuke jabuka
Foto: PIS

Preporuke

Padavine i dugi periodi vlaženja lišća krajem protekle nedelje su doveli do ostvarenja uslova za jake infekcije prouzrokovačem čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a velike količine padavina na većini lokaliteta su sprale depozit prethodno nanetih fungicida. S obzirom da su u najavi nove padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida:

  • (a.m. ditianon) Delan 700 WG, Shanon ili Dithine 0,07%, Galileo ili Fiesta 0,75-1 kg/ha, Alcoban 0,5-0,75 kg/ha ili Delan pro (a.m. ditianon + kalijum fosfonat) 2,5 l/ha ili
  • (a.m. kaptan) Merpan 80 WDG, Optimist, Captan 80 WG, Belagio, Metod WG ili Agrokaptan 80 WG 0,2%, Capi, Agrokaptan, Venturion, Metod 480 SC ili Merpan 48 SC 0,2-0,3%  ili Pillarus 80 WG 1,2-1,8 kg/ha ili
  • (a.m. metiram) Polyram ili Plato DF 0,2%
  • (a.m folpet) Folpan 50 WP, Magenta 0,2% ili Fighter 1,25 kg/ha ili
  • (a.m. fluazinam) Zignal, Venpan 500 SC, Numa, Niveral, Kardinal 0,75 l/ha ili  Shirma SC, Gatro, Nando 500 SC, Hillan 0,6-1 l/ha +
  • (a.m.difenokonazol) Score 250 EC, Skoremore, Sekvenca, Sigura ili Diferent 250 EC  0,03% (delovaće i na suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke).

Preporučuje se i nastavak zaštite od štetočina

U zasadima jabuka je u toku piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), dok se u pojedinim zasadima registruje prisustvo biljnih vaši (Aphididae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

  • Laidir 10 CS (a.m. lambda-cihalotrin) 0,01% ili
  • Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana (MBT) tokom sezone.

Izvor: PIS

Pročitajte i ostale preporuke Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Preporučujemo: Proređivanje plodova jabuke, važna pomotehnička mera u voćnjacima

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede