Preporuka za zaštitu useva od druge generacije kukuruznog plamenca

kukuruz jul 2017

Preporuka da se na samom početku piljenja larvi i po postizanju pragova štetnosti sprovedu hemijske mere zaštite insekticidima koji imaju delovanje i na jaja i na larve

Zaštita useva od druge generacije kukuruznog plamenca

Započela je aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

U usevima kukuruza i paprike se registruje prisustvo jajnih legala na do 5 % biljaka. Za dane vikenda se očekuje početak piljenja larvi.

Od ove štetočine, najugroženiji su usevi semenskog i kukuruza šećerca i paprike gde prag štetnosti iznosi 5 % biljaka sa jajnim leglima.

preporuka jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Foto: PIS

Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da imaju u vidu da se prinosi uvećavaju za oko 5 % ukoliko se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje kukuruznog plamenca, a prag štetnosti iznosi 10 % biljaka sa jajnim leglima.

Preporuka 

Larve kukuruznog plamenca su nakon piljenja veoma mobilne, te je preporuka da se na samom početku piljenja larvi i po postizanju pragova štetnosti, sprovedu hemijske mere zaštite insekticidima koji imaju delovanje i na jaja i na larve:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha

ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca od strane parazitnih osica iz roda Trichogramma. Parazitirana jajna legla su crne boje.

Proizvođačima se preporučuje da ukoliko prilikom pregleda registruju prisustvo parazitiranih jajnih legala, prednost daju insekticidima koji sadrže samo aktivnu materiju hlorantraniliprol zbog njihovog selektivnog delovanja na korisne organizme.

Sve aktuelne preporuke Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja pročitajte OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede