Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristiti skalu sa kategorijama od 1 do 5

rupa glodari

Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristi se skala sa kategorijama 1-5, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru.

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 3-4 stabla razvijeno (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), u vrlo niskoj kategoriji brojnosti (kategorija 1 do 10 rupa/ha).

Poljski miš živi na staništima otvorenog tipa i na terenima žbunaste vegetacije. Aktivan je tokom cele godine. Njegove podzemne jazbine imaju 1-2 otvora i on ne pravi stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica. Razmnožava se 5-6 puta godišnje. Za razmnožavanje im pogoduju blage jeseni i zime i lako dostupni izvori hrane. Ishrana poljskih miševa se sastoji od zrnaste hrane kao zelenih i sočnih delova biljaka. Poljski miševi pripadaju grupi povremenih ekonomskih štetočina.

mis u polju

Brojnost poljskih miševa u polju odrediti na osnovu skale

Najveće štete može naneti na pšenici prilikom setve, jer lako pronalazi zrna, koja skladišti u svoje jazbine. Štete može napraviti i na drugim usevima, kao što su suncokret, kukuruz, uljana repica, jer se penje uz stablo. Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristi se skala sa kategorijama od 1-5, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru.

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otkopane, ubrajamo ih u aktivne rupe.

tabela 1

Hemijske mere borbe treba primenjivati na strnim žitima i lucerištima ukoliko se utvrdi kritična brojnost; kategorija II – od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru. Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva pšenice na prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa. Za sada se ne preporučuje hemijsko suzbijanje.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom strnih žita na prisustvo poljskih glodara.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede