„Plavo prskanje“ značajna mera zaštite zasada voća i vinove loze

pupoljci visnja

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama.

Prouzrokovači bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak-ranama.

Jedna od najznačajnijih mera zaštite zasada voća i vinove loze je „plavo prskanje“.

Plavim prskanjem suzbijamo mnoge štetne organizme, a neki se jedino tim tretiranjem mogu uspešno kontrolisati.

Bolesti koje se javljaju

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije raznim patogenima:

Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka, pa je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi sprečavanja nastanka zaraze.

Ovi tretmani imaju za cilji smanjivanje infekcionog potencijala ekonomski najvažnijih patogena koštičavih voćaka koji prezimljavaju na granama i grančicama kao što su – Taphrina deformans, prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, gljiva iz roda Monilinia spp. – prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća kao i mrke truleži plodova, kao i rogača šljive – Taphrina pruni.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv.komplex, prouzrokovač rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Pored navedenih prouzrokovača bolesti u voćnjacima prezimljavaju i različite vrste štetnih insekata.

Tokom sezone suzbijanje štetnih insekata poput crvene voćne grinje, biljnih vaši, štitastih vaši i slično, može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih štetnih insekata i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću populacije štetnih organizama.

Kada uraditi tretman?

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporučujemo upotrebu BAKARNOG OKSIHLORIDA 50 ili CUPROZINA 35 WP i insekto-akaricida GALMIN. Gotova kombinacija navedenih preparata je PLAVO ULJE. Upotrebom Plavog ulja jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetne insekte u voćnjaku u istom tretmanu.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C.

Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800-1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada.

Ukoliko nakon tretiranja, u periodu od 7-10 dana, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Preporuka za prvo prolećno tretiranje:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5-0,75%
(u zavisnosti od infektivnog potencijala)
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%
+
GALMIN 2-3%
(u zavisnosti od potencijala populacije štetnih insekata i grinja)
ili
PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede