Plamenjača – Zaštita paradajza, krompira i vinove loze

plamenjača paradajza na listovima

Plamenjača ekonomski vrlo značajna bolest

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi.

Plamenjača je jedna od ekonomski vrlo značajnih bolesti u proizvodnji paradajza, krompira i vinove loze.

Najznačajnija je bolest koja se može javiti na paradajzu i krompiru. Pojavi ovog oboljenja pogoduju vremenski uslovi koji su ostvareni prethodnih dana (česte padavine i dnevne temperature od 20-25oC).

Bolest je veoma destruktivna i napada sve biljne delove – list, stablo, cvet a kasnije i plod.

Simptomi oboljenja se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima, i pri povoljnim uslovima, pojavljuju se 3-4 dana nakon ostvarene infekcije.

Na listu se početni znaci bolesti uočavaju u vidu krupnih vodenastih pega, najčešće na ivici ili vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju, pri čemu sa donje strane lista nastaje beličasta prevlaka. U takvim uslovima ceo list se brzo suši i izumire. Tokom vegetacije moguće je da se ostvari više ciklusa zaraze.

Za efikasnu zaštitu zasada paradajza i krompira od prouzrokovača plamenjače, stručni tim Galenika Fitofarmacije proizvođačima preporučuje provereni fungicid ALIJANSAu količini od 2,5 kg/ha.

ALIJANSA je fungicid koji ima dvostruko dejstvo, sistemično i kontaktno. Biljka ga usvaja i štiti je od infekcije, a pored toga, deluje i kontaktno i sprečava nastanak infekcije u početnim fazama.

Različitim delovanjem na štetni organizam pruža sigurnu zaštitu čak i u najosetljivijim fazama razvoja, kao što je intenzivan porast. Najbolji efekti se postižu preventivnom primenom preparata. U toku godine na istoj površini najviše se može primeniti 3 puta.

Protekli period, praćen većom količinom padavina, omogućio je povoljne uslove za pojavu oboljenja plamenjače (Plasmopara viticola) koja vinovoj lozi nanosi velike štete.

Simptomi se mogu javiti na svim zeljastim delovima biljke – lišću, lastarima i mladom grozdu. Ako se ne suzbija na vreme štete mogu i 100%. Simptomi plamenjače se uočavaju na svim zelenim delovima vinove loze (lišću, lastarima, cvetu i grozdovima).

Prvi simptomi se pojavljuju na donjim listovima.

Zaraženo tkivo lišća i cveta nekrotira i otpada i predstavlja potencijal zaraze za dalje oboljenje.

Neophodno je da se zasad vinove loze u fazi precvetavanja zaštiti od prouzrokovača plamenjače primenom kontaktnih i sistemičnih fungicida. Ovakva kombinacija sprečava nastanak infekcije ili sprečava njen dalji razvoj, ako je došlo do infekcije.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije za suzbijanje prourokovača plamenjače preporučuje primenu fungicida ALIJANSA u koncentraciji 0,25% a preporučeni utrošak vode je 1.000 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Foto: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede