Opasnost za kukuruz jer postoji rizik za pojavu aflatoksina

kukuruz jul 2017

Opasnost za kukuruz – Gljive iz roda Aspergillus mogu da izvrše infekciju klipa 

Na području Srbije, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvića zrna.

U ovoj proizvodnoj sezoni postoji mogućnost pojave gljiva iz roda Aspergillus na klipovima kukuruza, koje u povoljnim uslovima mogu sintetisati aflatoksine.

Gljive iz roda Aspergillus  u našim uslovima su najčešće skladišni patogeni. Međutim, u uslovima dugih perioda sa visokim temperaturama i bez padavina u periodu od oplodnje do berbe kukuruza, mogu da izvrše infekciju klipa u poljskim uslovima.

Infekcija ove grupe gljiva ostvaruje se samo kroz već stvorene otvore i rane na klipu i zrnu. Otvori mogu da budu od:

  1. Pucanja zrna usled suše,
  2. Od oštećenja usled ishrane insekata,
  3. Otvori na zrnu mogu da budu i mesta na kojima otpada svila.

Rizici za pojavu gljive i aflatoksina

Razlozi zbog kojih u ovoj sezoni postoji rizik od pojave Aspergillus-a i sinteze aflatoksina su:

postoji rizik jer su biljke kukuruza pod stresom usled nepovoljnih uslova za razvoj u proteklom periodu i podložnije su napadu patogena.  Pored odsustva padavina, na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima kukuruza, u poslednjih mesec dana je registrovano i do 25 tropskih dana tj. dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom preko 30°C.  Zbog ovakvih uslova u proizvodnji dolazi do pucanja zrna kukuruza te su uslovi za naseljavanje gljiva prouzrokovača plesni veoma povoljni.

II postoji rizik jer se najavljuje nastavak trenda izuzetno visokih temperatura koji će i dalje nepovoljno uticati na stanje useva na parceli a veoma pogodovati razvoju pomenutih gljiva. Optimalni uslovi za razvoj gljiva iz roda Aspergillus su temperature oko 33,7°C i odsustvo padavina, a upravo takvi uslovi trenutno vladaju u proizvodnji a isti se najavljuju i za naredni period.

III postoji rizik od stvaranja šteta na klipovima usled napada insekata jer se trenutno registruje značajno prisustvo nekoliko vrsta insekata u usevima kukuruza koji svojom ishranom otvaraju put za naseljavanje pomenutih gljiva: kukuruzni plamenac, kukuruzna ili pamukova sovica, braon mramorasta stenica i dr.

Mere za smanjenje rizika

U ovom momentu moguće je preduzeti sledeće mere sa ciljem smanjenja rizika od pojave Aspergillus-a na klipovima, a zatim i aflatoksina u zrnu kukuruza:

–     Hemijsko suzbijanje insekata registrovanim insekticidima. Sada je ključni momenat da se sprovede zaštita insekticidima jer se nalazimo u periodu intenzivnog polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca kao i pamukove sovice i na samom početku piljenja larvi. Ovo su dve najznačajnije štetočine kod nas koje oštećuju klipove, te se preporučuje primena insekticida koji imaju dobro delovanje i na larve, ali i na jaja, jer su larve veoma mobilne neposredno nakon piljenja i za kratko vreme se ubušuju u biljno tkivo te je veoma važno da se ove štetočine suzbijaju u stadijumu razvoja jaja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

U ovim fazama razvoja kukuruza, aplikaciju insekticida je moguće izvršiti prskalicama na traktorima sa visokim klirensom i pomoću dronova, a hemijsko suzbijanje druge generacije kukuruznog plamenca pored toga što neposredno utiče na smanjenje zaraze klipova prouzrokovačima plesni, podiže i prinose za oko 5%.

–      Na parcelama na kojima je to moguće, preporučuje se navodnjavanje useva jer ono smanjuje mogućnost pucanja zrna, ali smanjuje i povoljnost uslova za infekciju klipova gljivama iz roda Aspergillus i za sintezu aflatoksina.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede