Braon mramorasta stenica prisutna u voćnjacima – Preporuka za zaštitu

mramorasta stenica

Braon mramorasta stenica je izuzetno agresivna štetočina, dobre pokretljivosti. Skoro svi razvojni stadijumi hrane se plodom jabuke.

Pregledom zasada jabuke, detektovano je prisustvo braon mramoraste stenice, Halyomorpha halys. Ovo je insekt koji je kod nas prisutan od 2015. godine, a trenutno predstavlja značajnu štetočinu koja svojom ishranom može da napravi veliku štetu kada govorimo o kvalitetu voća. Ovo je polifagna štetočina koja se hrani velikim brojem biljnih vrsta, a kako ratarske kulture završavaju svoj biološki ciklus, tako stenica naseljava jabučnjake na kojima je još uvek prisutan plod.

Svojim usnim aparatom koji je modifikovan za bodenje i sisanje, ovaj insekt probija mezokarp ploda jabuke i ispušta pljuvačku sa enizimima, a kao krajnji rezultat javljaju se plutaste tvorevine gorkog ukusa, koje plod čine nekonkuentnim za prodaju i preradu. Stenica ima dve generacije godišnje, pa je trenutno prisutna druga generacija koja nakon dodatne ishrane naseljava zaklonjena mesta gde će da prezimi.

Pored trenute štete koje može da prouzrokuje, suzbijanje insekta Halyomorpha halys je od velike važnosti u ovoj fazi, zbog toga što značajno može da se redukuje populacija koja treba da prezimi i u rano proleće kada takođe može da napravi značajne štete na tek zametnutim plodovima.

Braon mramorasta stenica je opasnost po sve delove zasada

U pitanju je izuzetno agresivna štetočina, dobre pokretljivosti gde se skoro svi razvojni stadijumi hrane plodom jabuke. Najčešći delovi parcele koje naseljava ovaj insekt su obodi voćnjaka i vrhovi biljaka, gde se stenica zavlači između spojenih plodova u gronji i na tim mestima prouzrokuje veliku štetu. Upravo zbog mogućnosti brzog kretanja larvenih stupljeva i sposobnosti da imago leti, veoma se brzo širi pa predstavlja opasnost po sve delove zasada.

stete od mramoraste stenice

Mere zaštite

Stručna služba Galenike-Fitofarmacije aktivno prati biologiju i prisustvo ove štetočine, pa u cilju suzbijanja preporučuje određene hemijske i nehemijske mere.

Kao značajan faktor u zaštiti jabuke od stenice, u praksi se pokazao „cage“ (kavez) sistem protivgradne mreže, tj. zatvaranje proizvodnog zasada mrežom sa svih strana. Na ovaj način se formira fizička barijera pa insekt ne može da prodre u zasad u velikoj brojnosti.

Od hemijskih mera, kao efikasni preparati, pokazali su insekticid iz grupe piretroida. S obzirom da je zasad u fazi pred berbu, izuzetno je važno voditi računa o karenci preparata, a sa druge strane izabrati efikasan insekticid, a kao najbolje rešenje pokazala su se sredstva na bazi deltametrina. Galenika-Fitofarmacija u svom portfoliju poseduje insekticid Polux, koji kada se koristi u okviru registrovane namene, tj. za suzbijanje vaši jabukinog smotavca i minera, efikasno suzbija i braon mramorastu stenicu. Tretmane je neophodno izvesti što pre, sa većom količinom vode sa poštovanjem svih preporučenih mera upotreba.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama! 

Saznajte i ovo o braon mramorastoj stenici

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede