Glodari prave štetu u usevima strnih žita. Primena mamaka sada nije dozvoljena. Šta uraditi?

glodari

U usevima ječma, pšenice i uljane repice glodari prave štete. u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća.

Na području AP Vojvodine, na pojedinim parcelama, registrovana su oštećenja od poljskih glodara na usevima ječma i pšenice. Najveće štete su zabeležene na teritoriji Bačke, u regionu Vrbasa, Bačke Topole, Novog Sada i Subotice. Štete u vidu oaza sa pojedenim biljkama su uglavnom po obodima parcela.

Najveće štete sglodari prave na parcelama u blizini useva uljane repice

Na osnovu rupa koje se nalaze na uvratinama i na ulazu u parcele, trenutne štete su najvećim delom posledica ishrane poljskih miševa i poljske voluharice. Na određenom broju parcela su uočene i štete od ishrane zečeva.

Kao mogući razlozi za povećanje brojnosti poljskih glodara mogu se navesti:

  1. Blaga zima sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti što je uticalo na bolje preživljavanje glodara
  2. Povećanje površina pod strnim žitima i uljanom repicom čime je obezbeđen izvor hrane tokom prošle jeseni, zime i ranog proleća
  3. Neadekvatno suzbijanje tokom zimskog perioda koje treba da bude organizovano i istovremeno na većem broju parcela
  4. Redukovana obrada zemljišta čime se omogućava bolje preživljavanje glodara.

Preporuka: Košenje površina pored parcela i na uvratinama 

Sada, u ovom periodu, vrlo malo mera je ostalo na raspolaganju u kontroli glodara. Treba imati u vidu da je primena registrovanih rodenticidnih mamaka sada moguća samo na uvratinama i na ulazu u parcele gde se može uočiti prisustvo aktivnih rupa od glodara. Međutim, u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena registrovanih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća. Njihova primena nije dozvoljena po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Naglašavamo da je u proteklih nedelju dana palo i do 100 litara kiše po kvadratnom metru na pojedinim lokalitetima u Bačkoj, gde je i uočeno prisustvo šteta od glodara. Takođe, u najavi je kišovito vreme do kraja ove nedelje.

Razbacivanje mamaka po površini parcela nikako nije dozvoljeno! U suprotnom, postoji izuzetno visok rizik od trovanja svih živih organizama i životne sredine!

Jedino što se u ovom periodu može preporučiti je košenje površina pored parcela i na uvratinama kako bi se obezbedio pristup predatorima sitnih glodara.

Izvor: PIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede