Prvi krug nadmetanja u Sremskoj Mitrovici, raspoloživo oko 675 ha državnog poljoprivrednog zemljišta

nadmetanja polje

Nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici. Perid zakupa za sva nadmetanja je isti i iznosi 15 godina.

Dana 21.12.2022. godine raspisan je oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Sremska Mitrovica.

Ove godine za davanje u zakup raspoloživo je oko 675 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, od toga njive zauzimaju oko 350 ha, dok je pašnjaka i livada u ukupnoj površini od oko 295 ha. Parcele su grupisane u 392 jedinice javnog nadmetanja u 23 katastarske opštine. Perid zakupa za sva nadmetanja je isti i iznosi 15 godina.

Za nadmetanja potrebno ispuniti uslove

S obzirom na to da je u pitanju prvi krug nadmetanja, pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju svi zainteresovani koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
  • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
  • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači, koji ispunjavaju ove uslove, svoje ponude mogu poslati isključivo elektronskim putem, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje do 29.12.2022. godine u 15 časova. Rang lista najpovoljnijih ponuđača biće kreirana i objavljena na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište 12. januara 2023. godine.

Izvor: Uprava za poljoprivredno zemljište

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

No Content Available

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede