Upis u registar, vinogradarski i vinski, zakonska obaveza

grožđe bere

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice najbližoj kancelariji organizacije za vođenje registra.

Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Pravna, odnosno, fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu manje od 0,1 ha vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar, podseća Teodor Prvulović, PSSS Negotin.

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija organizacije za vođenje vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača, odnosno prebivališta. Zahtev se prenosi na obrascu VV1- zahtev za upis u Vinogradarski registar koji proizvođači mogu podići u Upravi za trezor.

Registarski broj

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa dodeljuje se registarsi broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti.

U cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela svake godine nakon berbe, a najkasnije do 15. novembra.

vinogradarski registar grozd

Upis u registar proizvođača vina

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Prvulović ističe koje podatke sadrži Vinarski registar. To su podaci o:

  • proizvođaču vina (vinariji),
  • zaposlenima,
  • proizvodnim pogonima i skladištima,
  • proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima,
  • tehnološkoj opremi, sudovima i laboratorijskoj opremi,
  • godišnjoj prijavi proizvodnje,
  • godišnjoj prijavi zaliha.

vinski hram 3 2017

Procedura upisa u Vinarski registar pokreće se podnošenjem zahteva i prateće dokumentacije Ministarstvu u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra. Uz zahtev se podnosi: izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentacija kojom se potvrdjuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentacija kojom se potvrdjuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata, odnosno prostorija za proizvodnju vina, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za upis proizvođača u registar.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za proizvodnju vina (u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova, uređaja, stručnog kadra) – inspekcijska kontrola. Ministarstvo izdaje proizvođaču Rešenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju vina i upis u Vinarski registar kojim se proizvođaču dodeljuje jedinstveni registarski broj, navodi savetodavac PSSS Prvulović.

Obaveze proizvođača su:

  • prijava proizvodnje – svake godine do 31. decembra,
  • prijava zaliha na dan 31. jul – svake godine do 31. avgusta,
  • promene (nova oprema, sudovi – promena veća od 30%, proizvoda) u roku od 15 dana od promene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede