Proređivanje plodova jabuke – kada i kako?

Vocnjak jabuka
Proređivanje plodova jabuke potrebno je izvoditi ako se nakon oplodnje u voćnjacima zametne više plodova. 

Proređivanje se može izvoditi ručno ili hemijskim preparatima. 

 
Kod jabuke proređivanjem mladih plodova sprečava se preobilni rod i alternativna rodnost i omogućava se normalno obrazovanje cvetnih pupoljaka i redovna rodnost jabuke.
 
Zašto je potrebno prorediti plodove i kako to uraditi saznajemo od Mirjane Ostojić, dipl. inž. poljoprivrede Poljoprivredne stručne službe Srbije.

Proređivanje plodova jabuke

Neke sorte jabuke (zlatni delišes, greni smit) sklone su preobilnom zametanju plodova i naizmeničnoj rodnosti.
 
Obilnost cvetanja, uslovi za oprašivanje i oplođenje specifični su za svaku godinu.
 
Posle precvetavanja centralni plodovi u cvasti gronji jabuke brzo rastu, drške plodova su zelene i ne otpadaju posle precvetavanja. Periferni plodovi, nastali iz iste cvasti posle precvetavanja, ukoliko su uslovi za oprašivanje i oplođenje bili lošiji zaostaju u porastu u odnosu na centralne plodove, a njihove drške 5 do 7 dana posle precvetavanja počinju da žute, suše se i otpadaju.
 
Otpadanje plodova može da bude toliko izraženo da krajem juna meseca u bivšoj gronji ostane samo centralni plod.
 
Preostali plodovi, ukoliko je cvetanje bilo obilno, mogu da obezbede dobar prinos i kvalitet plodova.
 
Kad su uslovi za oprašivanje oplođenje povoljni, periferni plodovi u gronji se normalno razvijaju, a lisne drške ostaju zelene.

Kada proređivati?

Ukoliko 10 dana posle precvetavanja nema promena na lisnim drškama, a plodovi rastu i razvijaju se normalno, treba pristupiti proređivanju plodova.
 
Proređivanje mladih plodova jabuke je efikasna mera za sprečavanje preobilnog roda i alternativne rodnosti.
 
Kod sorti kod kojih je alternativno rađanje izraženo, rezidbom se rodnost ne reguliše u potpunosti.
 
Proređivanjem plodova omogućava se normalno obrazovanje cvetnih pupoljaka i redovna rodnost jabuke.
 
Proređivanje utiče na povećanje prosečne mase ploda, bolju obojenost, viši sadržaj rastvorljive suve materije i kiselina.
 
Korektivna rezidba u fazi razvoja plodova, neposredno posle precvetavanja, može da se obavi skraćivanjem ili uklanjanjem grančica sa plodovima tako da se kruna malo rastereti. U kasnijoj fazi nije preporučljivo vršiti rezidbu.

Mehaničko ili hemijsko proređivanje plodova

Mehaničko proređivanje plodova može da se obavi kod pojedinačnih stabala ili u manjim voćnjacima korišćenjem malih makaza kojima se seku drške plodova u krug oko centralnog ploda, gde u cvasti ima više od 2 zametnuta ploda. Ovakvo proređivanje je sporo, ali je veoma dobro, jer se u kruni ostavi ravnomerno raspoređen optimalni broj plodova.
 
Na većim površinama, u intenzivnim sistemima gajenja, proređivanje se vrši hemijskim putem upotrebom preparata sa svojstvom bioregulatora koji izazivaju opadanje plodova.
 
Efekti hemijskog proređivanja plodova jabuke: bolja potencijalna rodnost, kvalitet plodova, razvijenija pokrovna boja. 
 
 

 

 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede