Primena bioregulatora za produženo čuvanje plodova jabuke

jabuke u kartonskim gajbicama

Primena bioregulatora može poboljšati trajašnost i skladišne sposobnosti jabuke. Savremena nauka pomaže u dužem čuvanju plodova.

Jabuka kao sveže voće ima najveću potrošnju među kontinentalnim voćem tokom cele godine. Senzoričke osobine kao što su čvrstoća ploda, ukus i izgled su veoma značajni parametri kvaliteta, ali osim njih od velikog značaja je i sadržaj hranljivih komponenti.

Jedan od načina za produženje sezone čuvanja i prodaje plodova klimakteričnog voća, a najviše jabuke je primena odgovarajućih tehnologija čuvanja, ističe Goran Đorđević, savetodavac PSSS Smederevo.

Danas se za ove namene koriste savremene hladnjače:

  • sa niskim sadržajem kiseonika (LO),
  • veoma niskim sadržajem kiseonika (ULO) i
  • najnoviji tip hladnjače je sa dinamički kontrolisanom atmosferom preko praćenje fluoroscencije hlorofila (DCA-CF). Sadrži ekstremno niski sadržaj kiseonika da bi se redukovalo disanje i odložilo dozrevanje plodova.

Direktan efekat DCA-CF hladnjače je limitiran na period čuvanja unutar komore, dok efekat 1-MCP tretmana se može nastaviti i nakon vađenja plodova iz hladnjače.

1-MCP tretman može inhibirati sintezu isparljivih organskih komponenti redukujući aromu voća, dok je negativni sporedni efekat manje izražen na plodovima koji su izloženi čuvanju u DCA-CF.

Primena bioregulatora za produženo čuvanje plodova jabuke

Drugi način koji se koristi za produžetak čuvanja i trajašnosti klimakteričnih plodova jeste primena bioregulatora koji inhibiraju aktivnost etilena.

Methylcyclopropene (1-MCP) je osnova nove tehnologije čija primena se povećava da bi se popravio stepen čuvanja plodova posle berbe i održao njihov kvalitet.

MCP deluje preko preferencijalne interakcije sa receptorima etilena, tako da inhibira efekat kako endogenog tako i egzogenog etilena i tako uslovljava usporavanje procesa dozrevanja plodova i produkcije etilena u njima.

Korisni efekti 1-MCP preko usporavanje disanja i produkcije etilena ogledaju se u usporavaju dozrevanje plodova i ublažavanju nekih fizioloških bolesti koje se javljaju tokom dozrevanja, a izazvane su etilenom.

Kako sprečiti skald?

Ozbiljni fiziološki poremećaji na plodovima se mogu ispoljiti tokom čuvanja jabuka u hladnjačama, a površinski skald je jedan od glavnih oštećenja na plodovima sorte Greni smit. Skald ne zahvata meso ploda, a prepoznaje se kao prisustvo braon fleka nepravilne veličine na pokožici ploda.

Plodovi sorti jabuke imaju veliku osetljivost na ovu pojavu, posebno kada su ubrani u nedozrelom stanju.

Primena MCP u koncentarciji od 625-900 μl l-1 sprečava pojavu skalda (Mogia et al., 2009; Tomic, et al., 2016), navodi Đorđević.

On deluje tako to što smanjuje sadržaj svih komponenti koje utiču na pojavu skalda: farnesene (AF), konjugovanih triena (CT) i ukupnih antioksidanata (AO), i povećava stabilnost ćelijske membrane (Mogia et al., 2010).

Osim kod sorte Greni Smit MCP može smanjiti pojavu skalda i kod sorte Crveni delišes.

Plodovi sorte Greni Smit tretirani sa 1-MCP se uspešno mogu čuvati i u hladnjačama sa normalnom atmosferom pri čemu zadržavaju dobre senzorne karakteristike u odnosu na plodove tretirane sa DPA ili netretirane plodove, zaključuje Đorđević, savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (psss.rs).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede