Povijanje grana početi od prve godine formiranja oblika

vocnjak jabuke

Povijanje grana se može izvoditi tokom cele godine, ali je najbolje povijati mladare dok još nisu odrvenili – to je period od polovine juna do početka jula.
Zajedno sa rezidbom predstavlja važnu meru prilikom formiranja uzgojnih oblika naročito kod gustih sistema sadnje i intenzivnog uzgoja voća,u godinama pune rodnosti u smislu održavanja uzgojne forme i kod podmlađivanja starijih voćaka.

Povijanje grana je pomotehnička mera koja se primenjuje u cilju uspostavljanja balansa između vegetativnog porasta i formiranja generativnih pupoljaka.

Povijanjem grane u manje-više horizontalan položaj savladavamo apikalnu dominaciju čime smanjujemo vegetativan porast i stimulišemo formiranje cvetnih pupoljaka, na taj način biljke ranije stupaju na rod, formiraju manje vegetativne mase i više plodova.

Sa povijanjem treba početi od prve godine formiranja oblika jer se starije grane kasnije teže savijaju i moguće je njihovo očenjivanje.

Povijanje se može izvoditi tokom cele godine ali je najbolje povijati mladare dok još nisu odrvenili – to je period od polovine juna do početka jula po završetku intenzivnog porasta i kada primarna građa prelazi u sekundarnu. 

Ugao koji bi grane trebalo da zahvataju je 60–80 stepeni, što zavisi od voćne vrste i sorte.

Savijanje grana kod voćaka je postupak koji mora biti jednostavan i lak.

Savijači grana imaju cilj da se uveća ugao kod svih letorasta, koji u svom razvoju imaju oštar ugao u odnosu na osnovu stabla.

Mnogi su pokušavali da savijaju grane mladih stabala, kanapima koji se urežu u samu granu i posle grana na tom mestu puca, zatim raznim blokovima, ciglama, flašama sa vodom, ali kod jakog vetra takav vid savijanja može izlomiti same grane, dok je upotreba savijača potpuno bezbedna i ne muči samo stablo.

Ovaj vid savijanja grana se koristi u zasadima šljiva, jabuka, krušaka, trešanja patuljastog, srednjeg i visokog rasta, višnje, breskve…

Najčešća greška koja se pravi prilikom izvođenja ove mere ja da se grane povijaju lučno što izaziva slabiji porast ostavljene grane, a na mestu savijanja izražena je pojava vodopija, što dovodi do nepravilnog formiranja same krošnje.

U voćnjacima u kojima se ova mera ne izvede imaju kasnijih godina problema sa očenjivanjem grana pod teretom roda.

Sanja Čokojević, dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede