Podizanje malinjaka: Izbor parcele, meliorativno đubrenje

podizanje malinjaka

Podizanje malinjaka, kao i svakog zasada, ne trpi greške, jer se one kasnije ne mogu ispraviti. Zato je važno napraviti dobar plan i obaviti što bolju pripremu zemljišta.

Zasadi voća se podižu da bi trajali i plodonosili veći broj godina, neke voćne vrste i više decenija, tako da u investiciju podizanja zasada ne treba ući olako.

Međutim, svedoci smo da se veoma često zasadi podižu bez plana i dobre pripreme.

Zlatica Krsmanović, dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Srbije ističe da se na našem terenu najčešće greške prave kod podizanja malinjaka. O kojim značajnim elementima treba voditi računa?

Podizanje voćnih zasada bi trebalo da počne sa izborom parcele u skladu sa izborom voćne vrste i sorte koja će se saditi, analizom zemljišta, meliorativnim merama popravke zemljišta, pravilnom pripremom zemljišta za sadnju, izborom kvalitetnog i zdravog sadnog materijala i pravilnom sadnjom.

Izbor parcele

Obzirom da malini pogoduju duboka, plodna, rastresita, propustljiva, slabo kisela zemljišta (pH 5,5-6,5), koja sadrže 0,20 % N, 8-10 mg P2O5 i 18-20 mg K2O na 100 grama vazdušno suve zemlje važno je tokom izbora parcele obratiti pažnju na ove elemente, naglašava Krsmanović.

Takođe je značajno da se izbegne gajenje maline na zemljištu gde se zadržava voda zbog njene velike osetljivosti na višak vode u zemljištu kao i teška glinovita zemljišta gde je slaba aeracija što može uzrokovati pojavu plamenjače korena i njeno sušenje.

Što se tiče ekspozicije, malini najviše odgovaraju severne, severoistočne i istočne ekspozicije koje u poslepodnevnim satima nisu okrtenute direktno sunčevim zracima.

Pre donošenja odluke o izboru parcele za podizanje zasada maline važno je razmotriti mogućnost navodnjavanja zasada. Danas se prosto ne može zamisliti ozbiljna proizvodnja bez sistema za navodnjavanje, radi njene potrebe za vodom kao i radi načina ishrane fertigacijom.

Analiza zemljišta, pa meliorativno đubrenje

Kada se donese odluka o izboru parcele, važno je uraditi analizu zemljišta, obaviti njegovu popravku i opredeliti se za predusev, podseća savetodavac. Dobre pretkulture za malinu su strna žita i leguminoze-mahunarke.

Malina, kupina, krompir, paradajz, jagoda, ne bi smeli nikada da budu predkultura malini ili bilo kojoj drugoj jagodastoj voćnoj vrsti.

Parcela na kojoj se gajila malina ili druge voćne vrste treba da se dobro iskrči i obrađuje 3-5 godina kako bi se zemljište očistilo od ostataka korena i mogućnosi zaraze korenovog sistema nove maline.

Posle urađene analize zemljišta odraditi meliorativno đubrenje na osnovu rezultata.

Za popravku se koriste organska đubriva u količini 30-50 t/ha dobro zgorelog goveđeg ili ovčijeg stajnjaka.

Ukoliko se analizom utvrdi da je zemljište kiselo potrebno je izvršiti kalcizaciju nekim od krečnih materijala. Krečni materijal se unosi zajedno sa stajnjakom. U zavisnosti od sadržaja lakopristupačnih oblika fosfora i kalijuma u zemljištu, i formulacije kompleksnog mineralnog đubriva koje koristimo zavisi i preporučena doza.

Ukoliko se analizom zemljišta utvrdi da je zemljište alkalno, potrebno ga je kroz meliorativne mere sumporisati radi spuštanja ph – vrednosti jer malina ne podnosi alkalna zemljišta i vrlo često na takvim zemljištima dolazi do hloroze i brzog propadanja zasada.

Godinu dana posle popravke zemljišta i pravilnog izbora predkulture koja omogućava obogaćivanje zemljišta i popravku strukture pristupa se suzbijanju korova, ako je neophodno, a potom osnovnoj pripremi zemljišta koja podrazumeva oranje, tanjiranje, a pred samu sadnju usitnjavanje zemljišta (najbolje setvospremačima).

Sadnja maline

Malina se može saditi od završetka vegetacije u jesen do početka vegetacije u proleće.

Prednosti jesenje sadnje su u obnovi korenovog sistema tokom zime i boljem razvoju sadnica početkom vegetacije.

Termin za sadnju je poslednjih godina pomeren jer su jeseni veoma tople tako da se vegetacija produžava.

Vađenje sadnica u matičnim zasadima se takođe pomera zbog odrvenjavanja sadnica i postizanja kvaliteta sadnog materijala.

Ovih dana je pravo vreme za sadnju i treba ga iskoristiti u tu svrhu ako su svi preduslovi ispunjeni i ako je rezervisan ili se može nabaviti kvalitetan sadni materijal.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede