"Plavo prskanje" preventivna dezinfekcija u voćnjacima

vocnjak u jesen okrecena stabla

Na kraju vegetacione sezone, kada u voćnjacima otpadne lišće (bar 2/3 lišća), preporučuje se tretman zaštite voća nekim od preparata na bazi bakra. 

„Plavo prskanje“ odlična preventiva

Poznato kao „plavo prskanje“ preporučuje se kao preventivna mera za dezinfekciju, pre svega ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene.

Pre samog tretiranja, iz krošnje voćaka treba ukloniti sve suve grane i trule plodove. Najbolje je izneti ih izvan voćnjaka i spaliti, preporučuje Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Mehaničkim čišćenjem i hemijskom  zaštitom smanjuje se  (ne mogu se eliminisati u potpunosti) populacija patogena koji izazivaju biljne bolesti kao što su: monilioze na koštičavom voću, kovrdžavost  lišća breskve, rogač šljive, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, eskorioza vinove loze i dr. 

Tretman samo po danu bez vetra 

Sprovođenje tretmana uslovljeno je vremenskim uslovima.

Za jesenje „plavo prskanje“ treba odabrati miran dan, bez vetra i sa temperaturom vazduha preko 10 ºC. 

Svako stablo treba detaljno istretirati, tako da rastvor dospe u svaku pukotinu na stablu i granama jer upravo na tim mestima prouzrokovači biljnih bolesti prezimljavaju. 

Ako se voćnjak ili vinograd nakon obavljene zaštite „plavi“ i sa grana kaplje rastvor, može se reći da je tretman kvalitetno urađen.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata na bazi bakra: Blauvit, Funguran, Cuprozin , Bakarni oksihlorid i dr.

  • Blauvit u koncentraciji 1 %
  • Funguran-OH u koncentraciji 0,2-0,3 %
  • Nordox 75WG u koncentraciji 0,2 %
  • Bakarni oksihlorid 50/Bakarni kreč 50 u koncentraciji 0,75 %
  • Plavo ulje u koncentraciji 3 %, i dr.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede