Oprema za navodnjavanje i bušenje bunara uz kamatu od samo 1 odsto

navodnjavanje parcele

Konkurs za dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2016. godini Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede je u toku.

Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Za opremu za navodnjavanje i bušenje bunara kamata samo jedan odsto

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o Maksimalan iznos kredita 40.000 evra

o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra

o grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata

o rok otplate kredita 30 meseci

o otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2016. godini.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja sistema i opreme za navodnjavanje.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs 

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

  • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
  • original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
  • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
  • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 24. septembar 2016. do 17. oktobra 2016. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede