Leska – Mineralna ishrana (jesenje đubrenje, prihrana)

lesnik cvet

Za lesku je važna redovna mineralna ishrana, kako po količini i vrsti đubriva tako i po rasporedu odnosno vremenu primene istih.

Mineralna ishrana zasada jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera u gajenju leske.

Prvenstveno je bitno da se pre podizanja zasada lešnika ispita hemijski sastav zemljišta, kako bi se konstatovali nedostaci makroelemenata u zemljištu i po preporuci moglo obaviti meliorativno đubrenje i hemijska popravka zemljšta.

Preporuka je i da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se popravio i mehanički sastav zemljišta.

Ako se ispoštuju sve preporučene mere može se očekivati da zasad praovovremeno stupi u punu rodnost i da donosi visoke prinose.

Naravno, tokom godina rasta i plodonošenja veoma je bitna redovna mineralna ishrana, kako po količini i vrsti đubriva tako i po rasporedu odnosno vremenu primene istih.

Norme đubrenja za lesku u punom rodu 

Za zasade leske u punom rodu sa projektovanim prinosom od oko 2 tone lešnika po hektaru, orijentacione norme su:

– 80kg azota (N)/ha godšnje,
– 40kg fosfora (P)/ha godišnje,
– 160kg kalijuma (K)ha godišnje.

Vrlo je bitno da se ove vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od starosti biljke, vrste zemljišta i očekivanog prinosa, zato je preporuka da se hemijska analiza zemljišta radi svake IV-V godine.

Mešana mineralna đubriva NPK (6-12-24) treba deponovati na jesen i najbolje u zonu korenovog sistema po mogućstvu depozitorima, u suprotnom treba po razbacivanju obaviti mehanizovanu obradu (tanjiranje ili freziranje) kako bi se mineralno đubrivo unelo u zemljište.

Formulacija NPK đubriva zavisi od hemijskog sastava zemljišta i količine makroelemenata u njemu.

Prihrana leske

Azotna (N) prihrana se obavlja u proleće u periodu februar-april najbolje 2/3 od preporučene količine i to najbolje u dva puta a preostalu 1/3, od preporučene količine, u periodu oktobar-novembar.

Ova jesenja azotna prihrana je bitna iz razloga što je koren leske aktivan preko cele godine i da bi se što bolje formirao rodni potencijal za narednu godinu.

Takođe se preporučuje i folijarna prihrana leske u periodu juni-avgust sa folijarnim đubrivima koja u sebi sadrže bor, magnezijum i kalcijum, zato što su to mikroelementi koji značajno utiču na formiranje generativnih organa leske koji se formiraju u ovom periodu.

Korišćena literatura:“Gajenje leske“ Ministarstvo poljoprivrede, kao i saznanja sa I seminara o gajenju leske održanog u Novom Sadu 2018.

Pripremio: dipl. inž. Milorad Jocković, psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede