Krvava vaš (Eriosoma lanigerum), opis i suzbijanje štetočine

krvava vas

Krvava vaš – suzbijanje je kompleksano i zahteva primenu više mera. 

U našim uslovima jabuka je jedini domaćin krvavoj vaši.

Štetočina ima 10-12 generacija godišnje, a može da ima i čak 16 generacija.

Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata.

U proleće mlade jedinke se šire po voćnjaku, naseljavaju mladare, sišu veliku količinu biljnog soka iz jabuke i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena i pojave rak rana. Zbog toga dolazi do prevremenog sušenja voćaka, što je posebno opasno kod mladih sadnica u rasadnicima.

U pukotinama kore mogu se naseliti paraziti kao Gleosporium sp. ili insekti, kao staklokrilac i razne druge štetočine.

Štetočina zimi podnosi veoma niske temperature i do -27 °C.

Reprodukcija novih kolonija nastaje rano u prolece, već u martu-aprilu.

U proleće i leto, zastupljene su većinom beskrilne ženke, koje rađaju mlade i stvaraju kolonije u pukotinama kore i na ranama grana stvorenih rezidbom. Kolonije se vrlo lako zapažaju, jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom tvorevinom stvara utisak kao da su prekrivene vatom.

krvava vas 1

Pred jesen povećava se broj krilatih ženki, koje preleću na druga stabla.

Opis krvave vaši

Beskrilna ženka je kestenjaste boje, dugačka oko 2 mm, na vrhu abdomena postoje dugačka voštana vlakna.

Krilata ženka je, takođe, kestenjaste nijanse, prednja krila su prozračna, mestimično tamnija. Dužina tela je 1,6-2,2 mm.

Kolonije krvave vaši prekrivene su belom, gustom, voštanom prevlakom, a ispod se nalaze sivo-crne vaši. Ako se vaši zgnječe primećuje se crvena boja po kojoj je štetočina dobila naziv.

Suzbijanje krvave vaši

Suzbijanje ove štetočine je kompleksano i zahteva primenu više mera:

Izbor podloge – koristiti M9 podlogu ili još slabije bujnu podlogu (M27), a izbegavati bujnu MM 106 podlogu. Treba imati u vidu da je sama podloga otporna na krvavu vaš, ali bujnija stabla jabuke postaju osetljivija.

Rezidba –ovu meru obaviti na kvalitetan način, odnosno da krošnja bude prozračna, kako bi insekticidi kvalitetno prekrili svaki deo biljke. Važno je da na stablima ne bude veliki broj rezova i oštećenja.

Izbalansirana ishrana –osim ova dva preduslova za smanjenje populacije krvave vaši treba voditi računa o izbalansiranom đubrenju, posebno da se ne koriste prekomerne količine azota, kako bi se postigao umeren rast izdanaka.

Hemijske mere – potrebno je znati da se ova štetočina, hemijski veoma teško suzbija. Insekticidi uništavaju prirodne neprijatelje. Hemijske mere primenjujemo ako se vaš javi u populaciji većoj od praga štetnosti, a to je 5 – 8 % napadnutih biljaka. U mlađim voćnjacima taj prag može biti i niži. Suzbijanje krvave vaši počinje zimskim prskanjem voćnjaka i primenom preparata na bazi hlorpirifosa količini 3 l/ha uz dodatak mineralnog parafinskog ulja u količini do 30 l/ha.

Tokom vegetacije pre hemijskog suzbijanja obaviti vizuelni pregled zasada i laboratorijski pregled uzoraka mladara jabuke da bi sagledali nivo parazitiranih ženki krvave vaši (Eriosoma lanigerum) od strane larvi parazitske osice Aphelinus mali.

Parazitirane ženke krvave vaši su crne i mumificirane, vidljive unutar bele vataste prevlake koja je na mladarima vrlo oskudna jer vaši nisu aktivne (posledica parazitiranja).

Prvo tretiranje se radi neposredno pre, a drugo nakon cvetanja, kada još nema previše lisne mase koja dodatno otežava kvalitetnu aplikaciju pesticida.

Koristiti selektivni aficid Pirimor 50 WG, koji štedi prirodne neprijatelje, a mogu ga koristiti voćari kojima je standard integralna zaštita voća.

Gorica Kozobarić, dipl. inž.

PSS RUMA

Foto: Kozobarić

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede