Konkurs za nabavku protivgradne opreme, „anti-frost“ sistema, stubova, žica

vocnjak jabuke

Konkurs za bespovratna sredstva za: nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu, stubova, žica, sistema „anti-frost“.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje protivgradnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2018. godini.

Cilj konkursa je povećanje povšina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Ko može da učestvuje na konkursu?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • fizičko lice: nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • pravno lice: privredno društvo, zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom, nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova), nabavku stubova za podizanje zasada, nabavku žica za ograđivanje parcela, nabavku stubova za ogradu, nabavku stubova za ogradu, nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

Koliko sredstava je na raspolaganju?

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po konkursu je do 120.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno vrednosti opreme, prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatnu vrednost.

Za fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području  s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 76.800 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 128.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznaće se samo investicije realizovane nakon 1. januara 2018, kao i oprema kupljena nakon tog datuma.

Sve mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima i carinskim deklaracijama, a ako je reč o opremi iz uvoza, mora biti potkrepljeno i drugim dokazima.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.5.2018. godine.

Dodatne informacije

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: telefon: 021/456-267, од 10 до 14 часова.

KONKURS U CELINI

OVDE pogledajte OSTALE KONKURSE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA AZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede