Koje metode koristiti za određivanje optimalnog vremena berbe voća?

Jabuka zrela, zelene boje, berač je skida sa grane

Na kraju proizvodnog ciklusa proizvodnje voća važno je odrediti optimalno vreme berbe.

Ovo je od izuzetne važnosti jer jedino kvalitetni plodovi koji su ubrani u optimalnoj fazi zrenja se mogu duže čuvati.

Na koje načine možemo odrediti optimalno vreme berbe voća, savete daje Maja Martinov, master voćarstva PSS  Zrenjanin.

Određivanje optimalnog vremena berbe voća

Određivanje optimalnog vremena berbe analiziranjem uzoraka plodova, od posebnog je značaja zbog pogodnosti skladištenja plodova koje može biti: dugo, srednjedugo ili kratkoročno.

Posledice prerane berbe ogledaju se u smanjenju težine ploda, nepravilnom obliku, lošijoj teksturi mezokarpa, smanjenom sadržaju šećera, nepotpunoj aromi, većoj podložnosti fiziološkim oboljenjima.

Ukoliko se pak plodovi beru prekasno, takvo voće nastavlja sa ubrzanim sazrevanjem, nivo etilena je veoma visok, plodovi omekšavaju, imaju nizak sadržaj kiselina, podložni su pojavi staklavosti.

Dozrelost plodova za branje može se oceniti na različite načine i u tu svrhu primenjuje se čitav niz subjektivnih i objektivnih metoda.

Subjektivne metode 

Ovo su metode na osnovu kojih se utvrđuju neka organoleptička svojstva ploda kao što su: boja ploda, lakoća odvajanja peteljke, boja semenki, broj dana od cvetanja do berbe, broj dana od T-faze do berbe.

Objektivne metode 

Ove metode podrazumevaju: jodno-skrobni test, određivanje čvrstine mezokarpa ploda, promena osnovne boje pokožice ploda, količina rastvorljive suve materije ploda, količina ukupnih kiselina ploda.

Jodno-skrobni test

Ovom metodom vrši se praćenje procesa razgradnje skroba u plodovima tokom njihovog sazrevanja, pri čemu se skrob razgrađuje na proste šećere. Obzirom na činjenicu, da se skrob u 0,5 % vodenom rastvoru joda u kalijumu- jodidu boji plavo, to omogućava kvalitativno praćenje njegovog razlaganja i precizno određivanje najpogodnijeg momenta berbe. Za sprovođenje testa uzima se uzorak od najmanje 20 plodova iz svakog zasada, sa raznih stabala i iz različitih delova krune. Poprečno presečeni plodovi potapaju se u pripremljeni rastvor, i nakon nekoliko minuta vrši se ocenjivanje na osnovu petostepene skale (1-5) po A. Celujku ili novijom podelom (1-10). Udeo prisustva skroba u plodu određuje se vizuelnim poređenjem, te ukoliko je plod obojeniji ocena je veća a samim tim i plod zreliji.

jodni test

Čvrstina mezokarpa ploda

Za merenje čvrstine mezokarpa ploda u fazi zrelosti, koriste se ručni ili stoni penetrometar. Penetrometri rade na principu merenja sile otpora izražene u (N/cm2), koju pruža mezokarp ploda prilikom utiskivanja ubodne igle u plod (za jabuku ona je prečnika 11 mm). Merenje se započinje 10-15 dana pre očekivanog vremena berbe. Sazrevanjem ploda čvrstina mezokarpa opada pa se praćenjem ove promene i upoređivanjem sa preporučenim vrednostima za svaku sortu, može odrediti momenat berbe.

Promena osnovne boje pokožice ploda

Tokom sazrevanja usled razgradnje hlorofila plodovi postepeno gube zelenu boju a sve više dolazi do izražaja dopunska boja (u većini slučajeva žuta ili crvena). Za određivanje stepena obojenosti pokožice koriste se karte tj. Kodovi boja, a u poslednje vreme u upotrebi su i aparati kolorimetri. Najčešće su u upotrebi tablice boja: INRA CTIFL, HCC, Stolove tablice boja itd.

Količina rastvorljive suve materije ploda

Količina rastvorljive suve materije određuje se ručnim refraktometrom ili stonim Abeovim. Uzima se isceđeni profiltrirani ili centrifugirani sok iz jednog ili više plodova, i u vidu kapi nanosi na refraktometar a zatim se vrši očitavanje vrednosti izražene u procentima.

Količina ukupnih kiselina ploda

Ovom laboratorijskom metodom količina ukupnih kiselina određuje se titracijom profiltriranog soka jabuke koji je razblažen vodom sa 0,1 M NaOH u prisustvu indikatora fenolftalejna do promene boje rastvora. Vrednosti se izražavaju u (g/l).

Prilagođavanje uslovima tržišta koje zahteva plasman visoko kvalitetnih plodova tokom cele godine, neophodno je proizvodnju jabuke usmeriti na primenu najsavremenijih mera nege, berbe i skladištenja plodova. Da bi se to postiglo, berbu plodova treba uraditi pravovremeno a manipulaciju i skladištenje sa što manje oštećenja.

Utvrđivanje optimalnog roka početka berbe od izuzetne je važnosti zbog činjenice što se jedino plodovi koji su ubrani u optimalnoj fazi zrenja mogu čuvati dugo i zadržati svoj kvalitet i posle iskladištenja.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede