Drugi konkurs za bespovratna sredstva za hladnjače i sušare

jabuke u kartonskim gajbicama

Drugi konkurs za dodelu sredstava za  sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje

u 2017. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine.

Cilj ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. nabavku opreme za -skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište: hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema;

2. nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori;

3. nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća i nabavku boks – paleta za skladištenje proizvoda: mašine za čišćenje i pranje, linije za sortiranje i kalibriranje, linije za pakovanje i označavanje, -boks i ram palete;

4. nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje: tunelske, trakaste, komorne sušare, oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema, prese za hladno ceđenje ulja i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne
podtačke, kao i za više namena – od 1. do 3. podtačke.

Visina sredstava   

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 22.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2017. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza, mora biti potpkrepljeno i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:

1. za nabavku opreme za skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište – do 5.500.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije;

2. za nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća – do 3.300.000,00 dinara od ukupno prihvatljiih troškova investicije;

3. za nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća i nabavku boks paleta za skladištenje proizvoda: – do 2.200.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije;

4. za nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje: – do 1.100.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 5.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od toga.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. 

DETALJNIJE O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

Kontakt za dodatne informacije    

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4379 od 10 do 14 časova.

Konkurs, obrazac prijave, Pravilnik i forma poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa pročitajte OVDE

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede