Bespovratna sredstva za protivgradnu zaštitu i elemente za podizanje višegodišnjih zasada

protivgradna mreza

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasadaCilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada.

Visina bespovratnih sredstava     

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 124.776.625,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:
1.
1.1. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 hektara do 10 hektara (jabučasto, koštunjavo i jezgrasto voće).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 8.000.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 8.800.000,00 dinara za deset hektara .

1.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 hektara do 10 hektara (jabučasto, koštunjavo i jezgrasto voće).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 4.800.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 5.300.000,00 dinara za deset hektara.

2.
2.1. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju
na površini od 0,5 hektara do 10 hektara (jagodičasto, bobičasto voće i vinovu lozu).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 696.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 6.960.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 765.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 7.650.000,00 dinara za deset hektara.

2.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 hektara do 10 hektara (jagodičasto, bobičasto voće i vinovu lozu).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 378.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 3.780.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 415.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 4.150.000,00 dinara za deset hektara.

3. Nabavka stubova za podizanje zasada na površini od 0,5 hektara do 10 hektara

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 3.300.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

4. 4.1. Nabavku žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 870.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru.

4.2. Nabavku stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 768.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 84.500,00 dinara po hektaru.

5. Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do deset hektara, odnosno do 3.700.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 4.070.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu koja može da obuhvati više tačaka, ali maksimalno do 10.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Ko može da koristi sredstva?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice,
u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI PROČITAJTE OVDE

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.

KONKURS U CELINI 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede