Udruženje ili zadruga – osnivanje i ostvarivanje dobiti

udruzenje

Udruženje ili zadruga? Ukoliko se dvoumite da li da ih osnivate, saznajte po čemu se razlikuju i koje su sličnosti

Zadruga je pravno lice i predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica koja svojim poslovanjem ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese (zadrugari), objašnjava savetodavac Vera Filipović. Mogu se osnovati kao zemljoradničke, potrošačke, zanatske, studentske, socijalne, stambene itd.

Zemljoradničke zadruge mogu biti opšte i specijalizovane (ratarske, voćarske, povrtarske, vinogradarske, stočarske, pčelarske i dr.)

Udruženje je dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Osnivanje Udruženja

  • Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača;
  • Za osnivanje udruženja neophodno je da osnivači održe osnivačku skupštinu, na kojoj će usvojiti osnivački akt i statut i izbrati lice ovlašćeno na zastupanje udruženja;
  • Udruženje je u obavezi da o toku i sadržaju izvršenih radnji i donetih odluka sačini zapisnik sa osnivačke skupštine koji će, između ostalog, dostaviti kao prilog prijavi za upis udruženja u Registar.

Osnivanje Zadruga

  • Zadrugu mogu osnovati najmanje pet fizičkih lica;
  • Mora se održati osnivačka skupština na kojoj će usvojiti  zadružna pravila, izabrati upravni i po potrebi nadzorni odbor;
  • Donošenje normativnih akata zadruge (Ugovor o osnivanju i Pravila zemljoradničke zadruge).

Ostvarivanje dobiti

Udruženje ostvaruje dobit, ističe Filipović. Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva i ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Zadruga ostvaruje dobit koju vraća svojim članovima. Iznos neraspoređene dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge. Zadrugar učestvuje u raspodeli dobiti srazmerno veličini svog uloga u zadruzi i vrednosti izvršenog prometa preko zadruge u skladu sa ustanovljenim principima raspodele dobiti uređenim zadružnim pravilima. Pravo zadrugara na učešće u dobiti postoji samo za vreme trajanja statusa člana zadruge, zaključuje Filipović, savetodavac PSSS.

Preporučujemo: Dokumentacija potrebna za osnivanje zadruge u 11 tačaka

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede