Na berzi se najviše trgovalo pšenicom po ceni od 19,71 din/kg

na berzi

Pšenicom se na berzi trgovalo u cenovnom rasponu od 19,50 do 20,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta 

Nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu obeležio je rast prometa robe, ali i nastavak negativnog cenovnog trenda kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Preko Produktne berze tokom ove nedelje ukupno je
prometovano 3.927 tona robe, što u odnosu na obim trgovanja prethodne nedelje predstavlja rast od 37,60%. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 118.069.600,00 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje ne beležimo veću aktivnost učesnika. Tržište je bilo dosta mirno, a nizak trend cene se nastavio kada je u pitanju i ova poljoprivredna kultura. Početkom nedelje tražnja je bila slaba i usmerena na vlažniji kukuruz. Sredinom i krajem nedelje ponuda kukuruza je bila veća u odnosu na tražnju, koja je bila slaba i na niskom cenovnom nivou. Kukuruzom se tokom ove nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 16,70 do 17,50 din/kg bez PDV-a, sa primetnim silaznim trendom cene krajem nedelje. Ponder cena iznosila je 17,31 din/kg bez PDV-a (19,04 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 4,81% u odnosu na prethodnu nedelju.berza

Na Produktnoj berzi se najviše trgovalo pšenicom

Najveći udeo u ovonedeljnom obimu trgovanja zauzima pšenica, koja čini 42% ukupnog prometa. Početkom nedelje beležimo slabu ponudu pšenice, da bi se sredinom i krajem nedelje uočila veća aktivnost na strani ponude. Prodavci su najčešće nudili pšenicu sa boljim parametrima kvaliteta, ali je tražnja tokom cele nedelje bila slabija u odnosu na ponudu i na nižem cenovnom nivou. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,50 do 20,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 19,71 din/kg bez PDV- a (21,70 din/kg sa PDV-om), te je primetan silazni trend cene od 3,62% u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu.

Kada govorimo o tržištu soje, primetna je veća aktivnost u odnosu na prethodni period, budući da je sojino zrno u ovonedeljnom obimu prometa učestvovalo sa 27%. Berzanski ugovori za soju zaključeni su početkom
nedelje, da bi krajem nedelje tražnja za sojinim zrnom izostala. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 49,50 do 50,30 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 50,10 din/kg bez PDV-a (55,11 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad cene od 0,21% u odnosu na poslednji upoređujući podatak, saopštila je Produktna berza. Trgovalo se takođe i sojinim zrnom rod 2021. godine po jedinstvenoj ceni od 50, 40 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Suncokretova sačma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje u cenovnom opsegu od 38,00 do 38,20 din/kg bez PDV-a, ali do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo. Sojina sačma se nudila na cenovnom nivou od 58,00 din/kg bez PDV-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede